Давид се надявал на Бога. Дори когато трудностите в живота му изглеждали непреодолими, той не спрял да служи на истинския Бог. Виж как Йехова благословил лоялността на Давид и как ние също можем да бъдем благословени, ако следваме добрия му пример.