Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

2 Летописи 31:1-21

31  След тези събития всички израилтяни,+ които бяха там, тръгнаха по градовете на Юда+ и събориха свещените стълбове,+ отсякоха обредните стълбове*+ и разрушиха свещените височини+ и жертвениците+ в цялата земя на Юда,+ Вениамин, Ефрем+ и Манасия,+ докато не унищожиха всичко. След това всички синове на Израил се върнаха в градовете си, всеки в своето място.  После Езекия разпредели+ свещениците и левитите+ по отряди, всеки отряд според службата, определена за свещениците+ и левитите+ — да принасят приноси за изгаряне+ и жертви на общението,+ да служат+ и да благодарят+ на Бога, както и да го възхваляват+ в портите на дома на Йехова.  И царят даде от своето богатство+ дял за приносите за изгаряне,+ за сутрешните+ и вечерните приноси за изгаряне, а също и за приносите за изгаряне, които се принасят в събота*,+ на новолуние+ и на празниците,+ съгласно записаното в закона на Йехова.+  Освен това той каза на народа, на жителите на Йерусалим, да дадат на свещениците+ и на левитите+ дела, който им се полага, така че те да се придържат+ стриктно към закона на Йехова.+  И когато тази заповед беше разгласена, синовете на Израил+ започнаха да донасят много дарове от първите плодове от зърнената реколта,+ от младото вино,+ от маслиновото масло,+ от меда+ и от всичко, което ражда земята.+ И те донесоха десятък* от всичко в изобилие.+  Синовете на Израил и на Юда, които живееха в градовете на Юда,+ донесоха десятък от говедата и от овцете, както и десятък от светите неща,+ осветени за Йехова, техният Бог. Те донесоха всичко това и го събраха на купове.  В третия+ месец започнаха да събират даровете на купове, а в седмия+ месец свършиха.  Когато дойдоха и видяха куповете, Езекия и князете+ благословиха+ Йехова и неговия народ Израил.+  После Езекия се допита до свещениците и левитите относно тези купове.+ 10  И Азария,+ главният свещеник от дома на Садок,+ му каза: „Откакто започнаха да донасят дарове+ в дома на Йехова, хората ядат до насита+ и им остава много в излишък.+ Йехова благославя своя народ+ и затова каквото е останало, е толкова много.“ 11  Тогава Езекия нареди да подготвят трапезариите+ в дома на Йехова, и те ги подготвиха. 12  И с вярност+ донасяха даровете,+ десятъците+ и светите неща. Левитът Хонания надзираваше всичко това, а Семей, неговият брат, беше втори след него. 13  По нареждане на цар Езекия за помощници на Хонания и на брат му Семей бяха поставени Ехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Йеримот, Йозавад, Елиил, Исмахия, Маат и Ванаия, а Азария+ беше управител на дома на истинския Бог. 14  Левитът Коре, синът на Емна, вратар+ от източната страна,+ беше отговорен за доброволните+ приноси за истинския Бог, като разпределяше даровете на Йехова+ и нещата, които бяха много свети.+ 15  Под негов надзор в градовете на свещениците+ бяха Едем, Миниамин, Исус, Семаия, Амария и Сехания, на които беше поверено+ да раздават на своите братя, служещи в отрядите,+ каквото им се полага — еднакво на голям и на малък.+ 16  В това не бяха включени онези от мъжки пол, от три години нагоре,+ които бяха записани в родословието+ и които всеки ден идваха в дома на Йехова, за да изпълняват службата си, според задълженията на своите отряди. 17  В родословието бяха записани свещениците според родовете им,+ както и левитите+ от двайсет+ години нагоре, според задълженията им в отрядите,+ 18  заедно с техните малки деца, жени, синове и дъщери, целият им сбор, понеже те се осветиха,+ за да изпълняват поверената+ им свята служба. 19  Бяха записани и синовете на Аарон,+ свещениците, които живееха в околностите*+ на своите градове. Във всеки един град имаше мъже, определени по име, които даваха съответния дял на всеки мъж, който е свещеник, и на всички левити, записани в родословието. 20  Езекия направи това в цялата земя на Юда. Той вършеше онова, което е добро+ и правилно,+ и беше верен+ на Йехова, неговият Бог. 21  Във всичко, което правеше, за да търси+ своя Бог — относно службата+ в дома на истинския Бог, относно закона+ и заповедите, — той действаше с цялото си сърце+ и имаше успех.+

Бележки под линия

Или: „ашерите“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „десета част“.
Буквално: „в полетата на пасищата“.