Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Числа 30:1-16

30  След това Моисей каза на предводителите+ на племената на израилтяните: „Ето какво заповядва Йехова:  Ако някой мъж даде обет+ пред Йехова или изрече клетва,+ с която обвързва душата си с обет за въздържание,+ той не бива да престъпва думата си.+ Трябва да постъпи точно така, както е казал.+  Ако в своята младост някоя жена даде обет пред Йехова+ или изрече клетва, с която се обвързва с обет за въздържание в дома на баща си,  и баща ѝ чуе нейния обет или обета ѝ за въздържание, с който е обвързала душата си, и баща ѝ не ѝ каже нищо, всички нейни обети остават в сила и всеки обет за въздържание,+ с който е обвързала душата си, остава в сила.  Но ако в деня, когато чуе всичките ѝ обети и обетите ѝ за въздържание, с които тя е обвързала душата си, нейният баща ѝ забрани обещаното, то няма да остане в сила, но Йехова ще ѝ прости, защото нейният баща ѝ е забранил да го изпълни.+  Но ако тя принадлежи на мъж и е задължена от обет+ или от изречено необмислено обещание, с което е обвързала душата си,  и нейният мъж чуе за това и не ѝ каже нищо в същия ден, тогава нейните обети остават в сила, както и остават в сила обетите за въздържание, с които е обвързала душата си.+  Но ако в деня, когато чуе за това, нейният мъж ѝ го забрани,+ той отменя задължаващия я обет или изреченото необмислено обещание, с което е обвързала душата си, и Йехова ще ѝ прости.+  Ако бъде даден обет от вдовица или разведена жена, всяко нещо, с което тя е обвързала душата си, остава в сила. 10  Но ако някоя жена е дала обет или чрез клетва е обвързала душата си с обет за въздържание,+ и това е станало в дома на нейния мъж 11  и мъжът ѝ чуе за него, но не каже нищо, тогава той не ѝ забранява това и всички нейни обети остават в сила, както остава в сила и всеки обет за въздържание, с който тя е обвързала душата си. 12  Но ако в деня, когато чуе изречените от нея обети или дадения обет за въздържание, обвързващ душата ѝ, мъжът ѝ ги отмени напълно, те не остават в сила.+ Нейният мъж ги е отменил и Йехова ще ѝ прости.+ 13  Мъжът ѝ трябва да потвърди или да отмени всеки обет или всяка клетва за обет за въздържание, смиряващ душата.+ 14  Ако не казва нищо много дни, нейният мъж потвърждава всички нейни обети или всички задължаващи я обети за въздържание.+ Той ги е потвърдил, защото не е казал нищо в деня, когато ги е чул. 15  Но ако ги отмени напълно, след като ги чуе, той поема нейната вина.+ 16  Това са наредбите, които Йехова заповяда на Моисей за отношенията между мъжа и неговата жена,+ а също и между бащата и неговата дъщеря в младостта ѝ, в къщата на баща ѝ.“+

Бележки под линия