Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Числа 22:1-41

22  След това синовете на Израил тръгнаха оттам и като стигнаха до моавските пустинни равнини,+ до река Йордан, срещу Йерихон, се разположиха на стан.  А Валак,+ синът на Сепфор, видя всичко онова, което Израил направи с аморейците.  И Моав се изплаши много от народа, защото той беше многоброен. Моав беше обзет от голям страх поради синовете на Израил.+  Затова Моав каза на старейшините на Мадиам:+ „Този сбор ще погълне всичко около нас като бик, който поглъща тревата на полето.“ А Валак,+ синът на Сепфор, беше царят на Моав по това време.  И ето, той изпрати пратеници при Валаам,+ синът на Веор, в Петор,+ който се намира на брега на Реката*,+ в земите на синовете на неговия народ, за да го извикат с думите: „Виж, един народ излезе от Египет! И ето, тези хора покриха земята навсякъде, докъдето стига погледът,+ и живеят точно пред мене!  И сега те моля, ела и прокълни+ тези хора заради мене, защото са по–могъщи от мене. Може би ще успея да ги победя и да ги изгоня от земята. Ела, защото знам, че онзи, когото благословиш, ще бъде благословен, и онзи, когото прокълнеш, ще бъде постигнат от проклятие.“+  Тогава старейшините на Моав и старейшините на Мадиам тръгнаха на път, носейки възнаграждение за гадателството.+ И като стигнаха при Валаам,+ му предадоха думите на Валак.  А той им каза: „Останете да пренощувате тук и аз ще ви отговоря според това, което ще ми каже Йехова.“+ Така знатните мъже на Моав останаха при Валаам.  И ето, Бог дойде при Валаам и каза:+ „Кои са тези мъже при тебе?“ 10  А Валаам отговори на истинския Бог: „Валак,+ синът на Сепфор и царят на Моав, изпрати хора при мене да ми каже: 11  ‘Виж целия онзи народ, който излезе от Египет! Тези хора покриха земята навсякъде, докъдето стига погледът!+ И сега, ела и прокълни тези хора заради мене.+ Може би ще успея да ги победя в битка и да ги изгоня.’“ 12  Но Бог каза на Валаам: „Не отивай с тях! Не проклинай този народ,+ защото е благословен!“+ 13  На сутринта Валаам стана и каза на знатните пратеници на Валак: „Вървете си в своята страна, защото Йехова ми забранява да дойда с вас.“ 14  И знатните мъже на Моав си тръгнаха и отидоха при Валак и казаха: „Валаам отказа да дойде с нас.“+ 15  Валак обаче изпрати други знатни мъже, които бяха повече на брой и бяха още по–видни от предишните. 16  Те също отидоха при Валаам и му казаха: „Ето думите на Валак, синът на Сепфор: ‘Моля те, нека нищо не те спира да дойдеш при мене! 17  Защото ще ти окажа голяма чест+ и ще изпълня всяка твоя дума.+ Само те моля да дойдеш и да прокълнеш този народ заради мене!’“ 18  Но Валаам отговори на служителите на Валак: „Дори и Валак да ми даде къщата си, пълна със сребро и злато, няма да мога да престъпя заповедта на Йехова, моят Бог, и да направя каквото и да било — малко или голямо.+ 19  Сега ви моля вие също да пренощувате при мене, а аз ще узная какво още ще ми каже Йехова.“+ 20  И през нощта Бог дойде при Валаам и му каза: „Щом тези мъже са дошли да те извикат, отиди с тях. Но ще говориш само онова, което аз ти кажа.“+ 21  На сутринта Валаам стана, оседла своята магарица и тръгна със знатните мъже на Моав.+ 22  И гневът на Бога пламна срещу него, защото той тръгна с тях. И ангелът на Йехова застана на пътя, за да му се противопостави.+ А той яздеше своята магарица и с него бяха двама негови служители. 23  И когато видя, че ангелът на Йехова стои на пътя, държейки изваден от ножницата меч,+ магарицата се опита да свърне от пътя и да отиде в полето, но Валаам започна да я бие, за да я върне на пътя. 24  А ангелът на Йехова продължи да стои на тесния път между лозята, като и от едната, и от другата му страна имаше каменна стена. 25  И понеже виждаше ангела на Йехова, магарицата се притисна към стената, като притисна към стената и крака на Валаам. И той пак започна да я бие. 26  Тогава ангелът на Йехова се премести по–нататък и застана на едно тясно място, откъдето не можеше да се свърне нито надясно, нито наляво. 27  Този път, когато видя ангела на Йехова, магарицата легна на земята с Валаам върху себе си. Заради това Валаам пламна от гняв+ и започна да я бие с тоягата си. 28  Накрая Йехова отвори устата на магарицата+ и тя каза на Валаам: „Какво ти направих, та ме биеш вече трети път?“+ 29  А Валаам ѝ отговори: „Ти ме направи за смях! Ако имах меч в ръката си, щях да те убия!“+ 30  Тогава магарицата каза на Валаам: „Нима не съм твоята магарица, която яздиш цял живот до ден днешен? Нима друг път съм постъпвала така с тебе?“+ А той отговори: „Не!“ 31  И ето, Йехова отвори очите на Валаам+ и той видя ангела на Йехова, който стоеше на пътя, държейки изваден от ножницата меч. И Валаам веднага се поклони, падайки по очи. 32  Тогава ангелът на Йехова му каза: „Защо посегна на магарицата си три пъти? Ето, самият аз излязох да ти се противопоставя, защото си се устремил упорито срещу волята ми.+ 33  А твоята магарица ме видя и три пъти се опита да свърне пред мене.+ Представи си, че тя не беше свърнала пред мене! Досега да съм те убил,+ а нея да съм оставил жива!“ 34  Тогава Валаам каза на ангела на Йехова: „Извърших грях,+ защото не знаех, че ти си застанал на пътя срещу мене. Но щом това е лошо в твоите очи, позволи ми да се върна.“ 35  Ангелът на Йехова обаче каза на Валаам: „Върви с тези мъже,+ но недей да казваш нищо друго, освен това, което ти кажа.“+ И Валаам продължи пътя си със знатните пратеници на Валак. 36  Когато чу, че Валаам е дошъл, Валак веднага излезе да го посрещне в моавския град на брега на река Арнон, на края на тази земя.+ 37  Там Валак каза на Валаам: „Не изпратих ли хора да те повикат? Защо не дойде? Нима мислиш, че не съм способен да ти окажа чест?“+ 38  Тогава Валаам отговори на Валак: „Ето, сега съм при тебе. Дали изобщо ще мога да кажа нещо?+ Ще кажа онова, което Бог сложи в устата ми.“+ 39  Тогава Валаам и Валак тръгнаха заедно и отидоха в Кириат–узот. 40  Там Валак принесе в жертва говеда и овце+ и изпрати от тях на Валаам и на знатните мъже, които бяха с него. 41  И на сутринта Валак отиде да вземе Валаам и го заведе във Вамот–ваал*,+ за да види оттам целия народ.+

Бележки под линия

Става дума за река Ефрат.
Името Вамот–ваал означава „възвишенията на Ваал“.