Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Числа 18:1-32

18  И Йехова каза на Аарон: „Ти и синовете ти, и домът на баща ти с тебе ще отговаряте за прегрешенията, извършени срещу светилището,+ и ти и синовете ти с тебе ще отговаряте за прегрешенията, извършени срещу вашето свещенство.+  Също така доведи тук, при себе си, и своите братя от племето на Леви, от бащиния ти род, за да бъдат заедно с тебе и да ти служат,+ да служат както на тебе, така и на синовете ти с тебе пред шатъра на свидетелството.+  Нека те изпълняват задълженията си спрямо тебе и задълженията си спрямо целия шатър.+ Само не бива да се приближават до принадлежностите на святото място и до олтара, за да не умрат+ и за да не умрете и вие с тях.  И нека бъдат заедно с тебе и нека изпълняват задълженията си спрямо шатъра на събранието във връзка с цялата служба в шатъра. Но никой външен човек не бива да се приближава до вас.+  А вие извършвайте старателно задълженията си спрямо святото място+ и задълженията си спрямо олтара,+ за да не пламва отново моят гняв+ срещу синовете на Израил.  Ето, аз взех измежду синовете на Израил братята ви, левитите,+ като дар за вас,+ като хора, дадени на Йехова, за да извършват службата при шатъра на събранието.+  А вие, ти и твоите синове заедно с тебе, извършвайте старателно свещеническата си служба относно всяко необходимо нещо, свързано с олтара, и всяко нещо, което е зад завесата.+ Вие извършвайте тази служба.+ Вашата свещеническа служба давам като дар и всеки външен човек, който се приближи до това място, трябва да бъде наказан със смърт.“+  И Йехова каза още на Аарон: „Ето, поверявам ти надзора над приносите, които ми носят.+ Всичките свети неща на синовете на Израил давам на тебе и на синовете ти като дял, като ваш дял до безпределни времена.+  От много светите приноси, от жертвите, принесени чрез огън, ето какво ще бъде твое: всеки техен принос, заедно с всеки зърнен принос,+ всеки принос за грях+ и всеки принос за вина,+ които донасят пред мене. Нека те бъдат много свети за тебе и за синовете ти. 10  Яж ги на много свято място.+ Нека ги ядат мъжете.+ Нека бъдат свети за тебе.+ 11  Ето какво ще ти принадлежи: тази част от техния дар, която е отделена за твой дял,+ заедно с всички залюлени приноси+ на израилтяните. Давам ги на тебе и на синовете ти и дъщерите ти заедно с тебе+ като ваш дял до безпределни времена. Може да ги яде всеки чист човек от твоя дом.+ 12  Най–доброто от маслиновото масло и най–доброто от младото вино и зърното, първите плодове,+ които те ще дадат на Йехова, давам на тебе.+ 13  Първите плодове от цялата реколта в земята им, които те ще донесат за Йехова, ще бъдат твои.+ Може да ги яде всеки чист човек от твоя дом. 14  Всяко нещо в Израил, което е определено за свята цел, нека бъде твое.+ 15  Всяка първа рожба*+ измежду всички видове създания, която те ще представят пред Йехова, измежду хората и животните, нека бъде твоя. Но непременно трябва да откупиш първородните измежду хората,+ а също и първородните измежду нечистите животни.+ 16  Всички, които са на възраст от един месец нагоре, трябва да откупиш според определената им откупна стойност — пет сикъла сребро според светия сикъл*,+ който е двайсет гери.+ 17  Само първородния бик, първородното мъжко агне или първородното яре не бива да откупуваш.+ Те са нещо свято. Трябва да поръсиш кръвта+ им върху олтара и трябва да изгориш тлъстината им като жертва, принесена чрез огън за успокоителна миризма пред Йехова.+ 18  А месото им ще бъде за тебе. То ще бъде за тебе, също като гърдите за залюления принос и като десния бут.+ 19  Давам на тебе и на твоите синове и дъщери заедно с тебе всички свети приноси,+ които синовете на Израил ще принасят пред Йехова, и това ще бъде ваш дял до безпределни времена.+ Това е непоклатим договор* до безпределни времена между Йехова и тебе, и твоето потомство заедно с тебе.“+ 20  И Йехова каза още на Аарон: „Ти няма да имаш наследство в тяхната земя, нито ще имаш дял между тях.+ Аз съм твоят дял и твоето наследство сред синовете на Израил.+ 21  Ето, на левитите давам всеки десятък*+ в Израил като наследство за службата, която те извършват, службата относно шатъра на събранието. 22  И вече не бива синовете на Израил да се приближават до шатъра на събранието, защото така ще извършат грях, заради който ще умрат.+ 23  Нека само левитите извършват службата във връзка с шатъра на събранието и нека те отговарят за прегрешенията им.+ Това е постановление до безпределни времена за вас и за всички ваши потомци: левитите няма да притежават наследство сред синовете на Израил.+ 24  Защото аз давам на левитите като наследство всеки десятък от приносите, които синовете на Израил донасят като дар пред Йехова. Затова им казвам: ‘Няма да притежавате наследство сред синовете на Израил.’“+ 25  После Йехова каза на Моисей следните думи: 26  „Говори пред левитите и им кажи: ‘От синовете на Израил ще получавате десятъка, който ви дадох от техните приноси като ваше наследство,+ и от него вие трябва да принасяте като принос за Йехова десятък от десятъка.+ 27  И това ще се смята за ваш принос като зърното от хармана+ и като полученото от лина за вино или за маслиново масло. 28  Така и вие самите ще давате принос за Йехова от всичките десятъци, които ще получавате от синовете на Израил. От тях давайте на свещеника Аарон приноса, който принадлежи на Йехова. 29  От всичките дарове, които получавате, ще принасяте всякакъв вид приноси за Йехова, най–добрият дял от тях,+ като свят дял измежду даровете.’ 30  Кажи им още: ‘След като принесете най–доброто от даровете,+ останалото ще се смята за левитите като получено от хармана и като получено от лина за вино или за маслиново масло. 31  Яжте го на всяко място, вие и хората в дома ви, защото това е вашата заплата за службата ви в шатъра на събранието.+ 32  Като принасяте най–доброто от даровете, няма да си навлечете грях, свързан с тях, нито ще оскверните светите неща на синовете на Израил, и няма да бъдете наказани със смърт.’“+

Бележки под линия

Буквално: „Всичко, което отваря утробата“.
Виж Из 30:13, бел. под линия.
Буквално: „договор чрез сол“.
Буквално: „десета част“.