Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Псалм 78:1-72

Маскил*. Псалм на Асаф.+ 78  Чуй закона ми, народе мой,+ обърни ухото си към думите на устата ми!+   Ще отворя устата си с пословица,+ ще изрека гатанки от древни времена,+   които ние чухме и знаем,+ които ни разказаха нашите бащи+   и които не крием от техните синове,+ като говорим на идното поколение за тях+ — за възхвалата на Йехова, за неговата сила+ и за чудесните неща, които той извърши.+   Той даде напомняне* в Яков+ и установи закон в Израил,+ думи, които заповяда на нашите прадеди да спазват,+ за да ги предадат на синовете си,+   така че да ги знае идното поколение, синовете, които ще се родят,+ та и те да ги разказват на своите синове+   и да имат доверие в Бога,+ да не забравят Божиите дела,+ а да спазват неговите заповеди,+   за да не станат като своите прадеди,+ твърдоглаво и непокорно поколение,+ поколение, което не подготви сърцето си+ и чийто дух не беше верен на Бога.+   Синовете на Ефрем, макар че бяха въоръжени с лъкове стрелци,+ отстъпиха в деня на битката.+ 10  Те не спазиха договора на Бога+ и не искаха да живеят* според неговия закон.+ 11  Те забравиха онова, което той направи,+ чудесните дела, които им показа.+ 12  Пред техните прадеди той извърши чудеса+ в египетската земя,+ в полето на Зоан.+ 13  Той раздели морето на две, за да им позволи да минат,+ и накара водите да застанат като стена.+ 14  Денем ги водеше с облак,+ а през цялата нощ — със светлината на огъня.+ 15  Той разцепи скалите в пустинята,+ за да ги напои обилно като от водни бездни.+ 16  От канарата извади потоци+ и направи така, че да потекат води като реки.+ 17  А те продължаваха да вършат грях против него,+ като се бунтуваха срещу Всевишния в безводната земя.+ 18  Подлагаха Бога на изпитание в сърцето си,+ като искаха храна за душата си.+ 19  Започнаха да говорят против Бога.+ Те казаха: „Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?“+ 20  Ето, той удари скалата,+ за да потекат води и да бликнат потоци.+ „Може ли той да ни даде хляб+ и да осигури храна за своя народ?“+ 21  Йехова чу това и силно се разгневи,+ пламна огън против Яков,+ надигна се гняв срещу Израил.+ 22  Защото те не проявиха вяра в Бога,+ нямаха доверие в спасението, идващо от него.+ 23  Той даде заповед на облаците във висините и отвори небесните порти.+ 24  Сипеше върху тях дъжд от манна, която да ядат,+ даваше им небесно зърно.+ 25  Хората ядяха хляба на силните*,+ той им изпращаше храна до насита.+ 26  Той пусна източен вятър в небесата,+ със силата си докара южен вятър.+ 27  Засипа ги с храна, изобилна като прах,+ с крилати птици — като морския пясък.+ 28  Той ги пусна насред стана си,+ навсякъде около шатрите си.+ 29  Те ядоха до пресита.+ Той им даде онова, което желаеха,+ 30  но те не овладяха своето желание и докато храната беше още в устата им,+ 31  Бог пламна от гняв срещу тях+ и започна да убива силните сред тях,+ повали младите мъже в Израил. 32  Въпреки всичко това те продължиха да вършат грях+ и не проявиха вяра в чудесните му дела.+ 33  Затова той сложи край на дните им, сякаш са лъх,+ и годините им свършиха в ужас. 34  Когато ги убиваше, те питаха за него,+ връщаха се и търсеха Бога.+ 35  Тогава си спомняха, че Бог е тяхната Скала,+ че Всевишният Бог е техният Отмъстител.+ 36  И искаха да го измамят с устата си,+ да го излъжат с езика си.+ 37  Сърцето им не беше предано на него+ и те не бяха верни на неговия договор.+ 38  Но той беше милостив,+ прощаваше прегрешенията им+ и не ги погубваше.+ Много пъти той отвръщаше гнева си+ и не надигаше цялата си ярост. 39  Той си спомняше, че те са плът,+ че духът* излиза и не се връща.+ 40  Колко пъти се бунтуваха срещу него в пустинята+ и го огорчаваха в пустинната земя!+ 41  Отново и отново подлагаха Бога на изпитание+ и причиняваха болка на Светия Бог на Израил.+ 42  Те не си спомняха неговата ръка+ и деня, в който ги откупи от противника,+ 43  нито как извърши своите знамения в Египет+ и чудесата си в полето на Зоан,+ 44  нито как превърна в кръв каналите на Нил,+ та не можеха да пият от своите потоци.+ 45  Той им изпрати хапещи мухи, за да ги изпоядат,+ и жаби, за да ги съсипят.+ 46  Предаде реколтата им на хлебарките, и труда им — на скакалците.+ 47  Унищожи лозята им с градушка+ и сикоморовите им дървета — с град.+ 48  Предаде товарните им животни на градушката+ и стадата им — на изгарящата треска. 49  Изпращаше върху тях своя пламтящ гняв,+ ярост, присъда и бедствие,+ войнства от ангели, носещи нещастие.+ 50  Той подготви път за гнева си.+ Не предпази душата им от смъртта, предаде живота им на смъртоносна зараза.+ 51  Накрая погуби всички първородни в Египет,+ началото на мъжката им мощ — в шатрите на Хам.+ 52  После изведе народа си като овце,+ водеше ги като стадо през пустинята.+ 53  Водеше ги в безопасност и те не се страхуваха,+ морето покри техните врагове.+ 54  Той ги доведе в своята свята земя,+ в планинската област, която десницата му придоби.+ 55  Заради тях изгони народите,+ раздели наследството им с мерително въже+ и засели племената на Израил в техни собствени домове.+ 56  А те започнаха да подлагат на изпитание Всевишния Бог и да се бунтуват против него,+ не се вслушваха в напомнянията* му.+ 57  Отвръщаха се от него и му изменяха като своите прадеди,+ изметнаха се като ненатегнат лък.+ 58  Оскърбяваха го със свещените си височини+ и с изваяните си изображения предизвикваха ревността му.+ 59  Бог чу+ това и се изпълни с ярост+ и със силно презрение към Израил.+ 60  Накрая той изостави своя шатър в Сило,+ шатърът, в който живееше сред хората.+ 61  Той предаде силата си в плен+ и красотата си — в ръцете на противника.+ 62  Предаде народа си на меч,+ разгневи се силно на своето наследство.+ 63  Огън погълна младите му мъже и за девойките му не се пееха сватбени песни.+ 64  Неговите свещеници паднаха, покосени от меч,+ и вдовиците им не плакаха.+ 65  Тогава Йехова се събуди като от сън,+ като силен мъж, който изтрезнява от вино.+ 66  И той удари противниците си в тила,+ нанесе им вечен срам.+ 67  Той отхвърли шатъра на Йосиф+ и не избра племето на Ефрем,+ 68  а избра племето на Юда,+ планината Сион, която обичаше.+ 69  Той започна да издига светилището си, за да стои като планинските върхове,+ като земята, чиито основи е поставил до безпределни времена.+ 70  Избра своя служител Давид+ и го взе от овчите кошари,+ 71  отведе го от овцете, даващи мляко на малките си,+ и го доведе да бъде пастир на Яков, неговият народ,+ и на Израил, неговото наследство.+ 72  И той започна да ги пасе с чисто* сърце,+ да ги води с умели ръце.+

Бележки под линия

Виж Пс 32, надписът, бел. под линия.
Виж Пс 119:2, бел. под линия.
Буквално: „ходят“.
Масоретският текст тук използва „силните“, а „Септуагинта“, сирийската „Пешита“ и „Вулгата“ — „ангелите“.
Или: „жизнената сила“.
Виж Пс 119:2, бел. под линия.
Виж Би 6:9, бел. под линия.