Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Псалм 106:1-48

106  Възхвалявайте Ях!+ Благодарете на Йехова, защото е добър,+ защото милостта му* трае до безпределни времена!+   Кой може да опише могъщите дела на Йехова+ и да разгласи цялата негова възхвала?+   Щастливи са онези, които се държат за справедливостта,+ които винаги постъпват праведно.+   Спомни си за мене, Йехова, според благоволението си към своя народ!+ Погрижи се за мене и спаси ме,+   за да видя добротата, която проявяваш към своите избраници,+ да се радвам с радостта на твоя народ+ и да се хваля заедно с твоето наследство!+   Съгрешихме точно като прадедите си,+ постъпихме лошо, извършихме зло.+   Нашите прадеди в Египет не разбраха твоите чудесни дела.+ Те не помнеха изобилието на твоята велика милост*,+ но се разбунтуваха край морето, край Червено море.+   А той ги спаси заради своето име,+ за да покаже мощта си.+   Смъмри Червено море и то пресъхна.+ Тогава ги преведе през водната бездна като през пустиня+ 10  и така ги спаси от ръката на онзи, който ги мразеше,+ и ги избави от ръката на врага.+ 11  Водите покриха техните противници,+ не остана нито един от тях.+ 12  Тогава те повярваха на словото му,+ започнаха да го възхваляват с песен.+ 13  Но бързо забравиха неговите дела,+ не чакаха неговия съвет.+ 14  Проявиха своето себелюбиво желание в пустинята+ и подложиха Бога на изпитание в пустинната земя.+ 15  И той им даде онова, което искаха,+ а после изпрати тежка болест на душите им.+ 16  Те започнаха да завиждат на Моисей в стана+ и на Аарон, светият служител на Йехова.+ 17  Тогава земята се отвори и погълна Датан,+ покри съмишлениците на Авирон.+ 18  Огън пламна сред тях,+ пламък погълна злите.+ 19  Те направиха и теле при Хорив+ и се поклониха на излято изображение.+ 20  Така те замениха моята слава+ за подобие на бик, който пасе трева.+ 21  Те забравиха Бога, техният Спасител,+ онзи, който извърши велики дела в Египет,+ 22  чудесни дела в земята на Хам,+ вдъхващи страх неща при Червено море.+ 23  Той щеше да издаде заповед да бъдат унищожени,+ ако не беше Моисей, неговият избраник, който застана* пред него и се застъпи за тях,+ за да отвърне яростта му и те да не бъдат погубени.+ 24  Те презряха хубавата земя,+ не вярваха на думите му.+ 25  Недоволстваха в шатрите си,+ не слушаха гласа на Йехова.+ 26  Тогава той с вдигната ръка се закле,+ че ще ги погуби в пустинята,+ 27  че ще погуби потомството им сред народите+ и ще ги разпръсне по земите.+ 28  А те се привързаха към Ваал от Фегор+ и ядоха жертви, принесени на безжизнени неща.+ 29  Оскърбиха Бога с постъпките си+ и ги постигна бедствие.+ 30  Но Финеес стана и се намеси,+ и бедствието беше прекратено. 31  И това му се сметна за праведност поколение след поколение, до безпределни времена.+ 32  Те предизвикаха гнева му при водите на Мерива,+ така че заради тях Моисей беше постигнат от зло.+ 33  Защото огорчиха духа му и той започна да говори необмислено с устните си.+ 34  Те не унищожиха народите,+ както им беше заповядал Йехова,+ 35  а се смесиха с народите+ и се научиха на техните дела.+ 36  Служеха на техните идоли+ и те станаха примка за тях.+ 37  Принасяха своите синове+ и дъщери в жертва на демоните.+ 38  Проливаха невинна кръв,+ кръвта на своите синове и дъщери, които принасяха в жертва на ханаанските идоли,+ и земята се омърси от кръвопролитие.+ 39  Те станаха нечисти поради делата си+ и бяха неверни на своя Бог*.+ 40  И Йехова пламна от гняв срещу народа си,+ отврати се от наследството си.+ 41  Той многократно ги предаваше в ръцете на народите,+ за да владеят над тях онези, които ги мразят,+ 42  за да ги потискат враговете им и те да бъдат покорени под тяхната ръка.+ 43  Много пъти той ги избавяше,+ но те се бунтуваха в своето непослушание+ и биваха унижавани поради прегрешенията си.+ 44  А той поглеждаше към нещастието им,+ когато чуваше настоятелната им молба.+ 45  Заради тях си спомняше за своя договор+ и се смиляваше над тях поради великата си милост*.+ 46  Той събуждаше съжаление към тях във всички, които ги пленяваха.+ 47  Спаси ни, о, Йехова, Боже наш,+ събери ни от другите народи,+ за да славим твоето свято име+ и да те възхваляваме радостно!+ 48  Нека бъде благословен Йехова, Богът на Израил,+ от безпределни времена до безпределни времена! И нека целият народ каже: „Амин!“*+ Възхвалявайте Ях!+

Бележки под линия

Или: „лоялната му любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“.
Буквално: „застана в пролома [на стената]“.
Буквално: „и вършеха блудство чрез делата си“. Виж Приложение № 11.
Или: „лоялна любов“.
Виж Пс 41:13, бел. под линия.