Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Псалм 105:1-45

105  Благодарете на Йехова, призовавайте името му,+ известявайте сред народите неговите дела!+   Пейте му, възхвалявайте го с песен,+ размишлявайте за всички негови чудесни дела!+   Гордейте се с неговото свято име!+ Нека се радва сърцето на онези, които търсят Йехова!+   Търсете Йехова и неговата сила!+ Постоянно търсете неговото лице!+   Помнете чудесните дела, които той извърши,+ чудесата и съдебните решения от устата му,+   вие, потомци на неговия служител Авраам,+ синове на Яков, негови избраници!+   Той е Йехова, нашият Бог.+ Неговите съдебни решения са по цялата земя.+   Той помни своя договор до безпределни времена,+ словото, което заповяда — хиляда поколения,+   договорът, който сключи с Авраам,+ и клетвата, която даде на Исаак,+ 10  която постави като наредба за Яков, като траен договор за Израил,+ 11  казвайки: „На тебе ще дам ханаанската земя+ като наследствен дял.“+ 12  Тогава те бяха още малко на брой,+ да, много малко, и живееха като пришелци в нея.+ 13  И ходеха от народ в народ,+ от едно царство — в друг народ.+ 14  Той не позволи на никой човек да ги измами,+ но заради тях порицаваше царе,+ 15  казвайки: „Не докосвайте моите помазаници,+ не правете зло на моите пророци!“+ 16  Той повика глад на земята,+ унищожи всички запаси от хляб*.+ 17  Пред тях изпрати човек, който беше продаден в робство — Йосиф.+ 18  Стегнаха краката му с вериги,+ оковаха душата му в желязо.+ 19  Докато не се изпълни изговореното слово,+ думите на Йехова го пречистваха.+ 20  Царят нареди да го освободят,+ владетелят на народите — да го пуснат на свобода. 21  Той го постави като господар над своя дом+ и като владетел над целия си имот,+ 22  за да връзва князете му според желанието на душата си+ и да учи старците му на мъдрост.+ 23  Израил дойде в Египет,+ Яков заживя като пришелец в земята на Хам.+ 24  И Бог направи своя народ много плодовит,+ направи го по–силен от неговите врагове.+ 25  Той позволи сърцата им да се променят, за да намразят неговия народ,+ да постъпват коварно с неговите служители.+ 26  Изпрати своя служител Моисей+ и Аарон, когото избра.+ 27  Те им показаха неговите знамения+ и чудеса в земята на Хам.+ 28  Той изпрати тъмнина и падна мрак.+ И те не се разбунтуваха срещу неговите думи.+ 29  Той превърна водите им в кръв+ и погуби рибите им.+ 30  Земята им загъмжа от жаби,+ както и покоите на техните царе. 31  Той каза да се появят хапещи мухи,+ комари във всичките им предели.+ 32  Даде им град вместо дъжд,+ пламтящ огън по тяхната земя.+ 33  Порази техните лози и смокини и изпочупи дърветата в пределите им.+ 34  Каза да се появят скакалци,+ млади скакалци без брой.+ 35  Те изядоха всички растения в земята им,+ изядоха и плода на нивите им. 36  После той погуби всички първородни в земята им,+ началото на цялата им мъжка мощ.+ 37  Той изведе своя народ със сребро и злато.+ Сред неговите племена никой не се спъваше по пътя. 38  Египет се зарадва, когато те излязоха, защото го обзе страх от тях.+ 39  Бог разпростря облак като завеса,+ даде им огън, за да свети нощем.+ 40  Те го помолиха и той им изпрати пъдпъдъци,+ насищаше ги с хляб от небето.+ 41  Той отвори скала и бликнаха води,+ потекоха като река през безводните земи.+ 42  Защото той си спомни святата дума, която даде на своя служител Авраам.+ 43  Така изведе своя народ с веселие,+ своите избраници — с радостни възгласи.+ 44  Даде им земите на народите+ и те взеха плодовете на труда на племената,+ 45  за да се придържат към неговите наредби+ и да спазват неговите закони.+ Възхвалявайте Ях!+

Бележки под линия

Или: „прътове, на които са окачени краваи“. Буквално: „прътове за хляб“.