Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Марко 9:1-50

9  И той продължи да им говори: „Казвам ви истината, някои от тези, които стоят тук, изобщо няма да изпитат смърт, докато не видят как царството на Бога вече е дошло в силата си.“+  И след шест дни Исус взе със себе си Петър, Яков и Йоан и ги заведе насаме на една висока планина. Тогава се преобрази пред тях.+  Дрехите му заблестяха и станаха много по–бели, отколкото някой перач на земята би могъл да ги направи.+  И пред тях се появиха Илия и Моисей и разговаряха с Исус.+  Тогава Петър каза на Исус: „Учителю*, хубаво е, че сме тук. Затова нека издигнем три шатъра — един за тебе, един за Моисей и един за Илия.“+  Той всъщност не знаеше какво да каже, защото се бяха уплашили много.  И ето, появи се облак и ги покри, и от облака се чу глас:+ „Това е моят любим Син,+ когото одобрявам. Него слушайте.“+  Но изведнъж, като се огледаха наоколо, те не видяха при себе си никого освен Исус.+  И като слизаха от планината, той изрично им нареди да не казват+ на никого какво са видели, докато Човешкият син не бъде възкресен от мъртвите.+ 10  И те взеха присърце тези думи, но помежду си обсъждаха какво може да означава това възкресение от мъртвите. 11  И го попитаха: „Защо книжниците казват, че първо трябва да дойде Илия?“+ 12  Той им отговори: „Няма съмнение, че Илия ще дойде първо и ще възстанови всичко.+ Но защо тогава е записано за Човешкия син, че трябва да понесе големи страдания+ и да бъде презрян от хората?+ 13  Казвам ви, Илия+ всъщност дойде и те постъпиха с него както си искаха, според онова, което е записано за него.“+ 14  А когато отидоха при другите ученици, забелязаха голямо множество около тях и книжници, които спореха с тях.+ 15  И веднага щом го видяха, хората от множеството се удивиха и изтичаха при него, за да го поздравят. 16  А той ги попита: „За какво спорите с тях?“ 17  И един човек от множеството му отговори: „Учителю, доведох сина си при тебе, защото в него има дух, причиняващ немота.+ 18  Където и да го прихване, го хвърля на земята и на устата му излиза пяна, той скърца със зъби и губи сили. И аз казах на учениците ти да го изгонят, но не можаха.“+ 19  В отговор той каза: „О, невярващо поколение,+ докога ще трябва да съм с вас? Докога ще трябва да ви търпя? Доведете го при мене.“+ 20  И те го доведоха при него. Но като видя Исус, духът веднага преви детето в гърчове, и след като падна на земята, то започна да се търкаля с пяна на устата.+ 21  А той попита бащата: „От колко време му се случва това?“ Той отговори: „Още от детинство. 22  И много пъти го е хвърлял в огън или във вода, за да го убие.+ Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни.“ 23  Исус му отвърна: „Защо казваш ‘Ако можеш’? Всичко е възможно за онзи, който има вяра.“+ 24  И веднага бащата на малкото дете извика: „Имам вяра! Помогни ми там, където не ми достига вяра!“+ 25  И като забеляза, че към тях тичешком идват много хора, Исус смъмри+ нечистия дух: „Духо, причиняващ немота и глухота, заповядвам ти да излезеш от него и да не влизаш повече в него!“ 26  И след като извика и преви в гърчове момчето, духът излезе,+ а то остана като мъртво, така че много от хората казваха: „Умря!“ 27  Но Исус го хвана за ръката и го повдигна, и то стана.+ 28  След като той влезе в една къща, учениците му го попитаха насаме: „Защо ние не успяхме да го изгоним?“+ 29  А той им отговори: „Този вид не може да излезе чрез нищо друго освен чрез молитва.“+ 30  И те тръгнаха оттам и минаха през Галилея, но той не искаше никой да разбере за това. 31  Защото поучаваше учениците си с думите: „Човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на хората и те ще го убият,+ но макар че ще бъде убит, след три дни ще възкръсне.“+ 32  Но те не разбраха думите му и се страхуваха да го попитат.+ 33  И пристигнаха в Капернаум. А когато беше вече вътре в къщата, той ги попита: „За какво спорехте по пътя?“+ 34  Те мълчаха, защото по пътя бяха спорили помежду си кой е по–велик.+ 35  Тогава той седна, повика дванайсетте и им каза: „Ако някой иска да бъде пръв, трябва да бъде най–последен от всички и да служи на всички.“+ 36  И като взе едно дете, той го постави сред тях, прегърна го и им каза:+ 37  „Който приеме едно такова дете в мое име, приема и мене. А който приема мене, приема не само мене, но и онзи, който ме е изпратил.“+ 38  Йоан му каза: „Учителю, видяхме един човек да изгонва демони чрез твоето име и се опитахме да го спрем,+ защото той не ходи с нас.“+ 39  А Исус каза: „Не го спирайте, понеже никой, който извърши могъщо дело в мое име, няма да може веднага след това да злослови против мене.+ 40  Защото който не е против нас, е на наша страна.+ 41  И който ви даде чаша+ вода, заради това че принадлежите на Христос,+ казвам ви истината, той няма да изгуби своята награда. 42  Но ако някой накара един от тези малките, които вярват, да отпадне от вярата*, тогава за него ще е по–добре да окачат на шията му мелничен камък като онези, които са въртени от магаре, и да го хвърлят в морето.+ 43  И ако ръката ти те кара да съгрешиш*, отрежи я! Защото е по–добре да получиш живот, макар и сакат, отколкото да имаш две ръце, но да отидеш в геената*, в огъня, който не може да бъде угасен.+ 44  ——* 45  И ако кракът ти те кара да съгрешиш*, отрежи го, защото е по–добре да получиш живот, макар и куц,+ отколкото да имаш два крака, но да бъдеш хвърлен в геената.+ 46  ——* 47  И ако окото ти те кара да съгрешиш*, хвърли го надалече,+ защото е по–добре да влезеш в Божието царство, макар и с едно око, отколкото да имаш две очи, но да бъдеш хвърлен в геената,+ 48  където червеите не умират и огънят не угасва.+ 49  Защото всеки трябва да бъде обсипан с огън като със сол.+ 50  Солта е хубаво нещо, но ако обезсолее, как ще ѝ върнете солеността?+ Имайте сол+ в себе си и пазете мира+ помежду си.“

Бележки под линия

Виж Мт 23:7, бел. под линия.
Буквално: „да се препъне“.
Буквално: „те препъва“.
Виж Приложение № 9.
Виж Мт 17:21, бел. под линия.
Буквално: „те препъва“.
Виж Мт 17:21, бел. под линия.
Буквално: „те препъва“.