Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Левит 13:1-59

13  И Йехова каза още на Моисей и Аарон:  „Ако по кожата на някой човек се появи обрив, струпей+ или петно и продължи да се развива по кожата, докато се превърне в проказа,+ този човек нека бъде доведен при свещеника Аарон или при някого от синовете му, свещениците.+  И свещеникът нека прегледа раната на кожата.+ Ако космите на това място са побелели и болните места изглеждат по–дълбоки от кожата, това е проказа. Свещеникът нека я прегледа и нека обяви този човек за нечист.  Но ако петното върху кожата е бяло и не изглежда по–дълбоко от нея, нито космите на болното място са побелели, свещеникът нека отдели този човек от другите+ за срок от седем дни.  На седмия ден свещеникът нека го прегледа и ако петното не се е изменило и болестта не се е разпространила по кожата, свещеникът нека отдели този човек от другите+ за срок от още седем дни.  На седмия ден нека свещеникът го прегледа повторно и ако болното място е избледняло и болестта не се е разпространила по кожата, свещеникът нека обяви този човек за чист. Това е било краста. Нека този човек изпере дрехата си и ще бъде чист.  Но ако се вижда ясно, че струпеите са се разпространили по кожата, след като този човек вече е бил при свещеника, за да го обяви за чист, тогава нека той отиде повторно при свещеника+  и свещеникът нека го прегледа. И ако струпеите са се разпространили по кожата, свещеникът трябва да обяви този човек за нечист. Това е проказа.+  Ако по кожата на някой човек се появи проказа, нека бъде заведен при свещеника. 10  И свещеникът нека го прегледа,+ и ако на кожата му има бял обрив и космите там са побелели, и ако на мястото на обрива се е отворила рана,+ 11  кожата на неговото тяло е обхваната от дълготрайна проказа.+ Свещеникът нека го обяви за нечист. Няма защо да го отделя за известно време от другите,+ понеже този човек е нечист. 12  А ако проказата вече се е разпространила по цялото тяло на някой човек и го е покрила напълно, от главата до петите, и свещеникът види това с очите си, 13  когато го прегледа и види, че проказата вече е покрила цялото тяло на този човек, нека тогава обяви болния за чист. Цялата му кожа вече е побеляла. Той е чист. 14  Но ако по кожата му се появи рана, той ще бъде нечист. 15  И нека свещеникът+ види отворената рана и нека го обяви за нечист. Отворената рана е нечиста. Това е проказа.+ 16  Ако обаче раната се затвори и побелее, нека този човек отиде при свещеника. 17  И свещеникът нека го прегледа+ и ако болното място е побеляло, нека свещеникът обяви този човек за чист. Той е чист. 18  Ако по тялото на някой човек, по кожата му, се появи цирей+ и после оздравее, 19  и на мястото на цирея се появи бял обрив или червеникаво–бяло петно, нека този човек се покаже на свещеника. 20  И свещеникът нека го прегледа+ и ако болните места изглеждат по–дълбоки от кожата и космите там са побелели, тогава нека свещеникът го обяви за нечист. Това е проказа. Тя е избила от цирея. 21  Но ако свещеникът го прегледа и на болното място няма бели косми и то не е по–дълбоко от кожата и е избледняло, свещеникът нека отдели този човек от другите+ за срок от седем дни. 22  И ако петното се разпространи по кожата, нека свещеникът обяви този човек за нечист. Това е зараза. 23  Но ако петното остане толкова голямо, колкото е било, и не се разширява, това е възпаление+ от цирея. Свещеникът нека обяви този човек за чист.+ 24  Или ако върху кожата има засегнато от изгаряне място и раната от изгореното стане червеникаво–бяла или побелее, 25  нека свещеникът я прегледа. И ако космите там са побелели и петното изглежда по–дълбоко от кожата, това е проказа. Тя е избила от изгореното място и свещеникът нека обяви този човек за нечист. Това е проказа. 26  Но ако свещеникът я прегледа и в петното няма побелели косми, то не е по–дълбоко от кожата и е избледняло, тогава свещеникът нека отдели този човек от другите за срок от седем дни. 27  И на седмия ден свещеникът нека го прегледа. Ако ясно се вижда, че болестта се е разпространила по кожата, свещеникът нека го обяви за нечист. Това е проказа. 28  Но ако петното остава толкова голямо, колкото е било, не се разпространява по кожата и е избледняло, това е обрив от изгарянето. Свещеникът нека обяви този човек за чист, защото това е възпаление от изгарянето. 29  Ако по главата или по брадата на някой мъж или на някоя жена се появи рана, 30  свещеникът нека прегледа+ болното място и ако то изглежда по–дълбоко от кожата и космите там са жълти и редки, свещеникът нека обяви този човек за нечист. Това е неестествено падане на космите.+ Това е проказа на главата или на брадата. 31  Ако обаче свещеникът прегледа мястото с неестественото падане на космите и то не изглежда по–дълбоко от кожата и в него няма черни косми, нека свещеникът отдели+ болния с неестественото падане на космите за срок от седем дни.+ 32  На седмия ден свещеникът нека прегледа болното място и ако неестественото падане на космите не се е разпространило, нито там са се появили жълти косми, нито засегнатото от неестественото падане на космите+ място изглежда по–дълбоко от кожата, 33  тогава болният нека се обръсне, но да не бръсне мястото с неестественото падане на космите.+ И свещеникът нека отдели от другите този човек, който е засегнат от неестественото падане на космите, за срок от още седем дни. 34  На седмия ден нека свещеникът прегледа мястото с неестественото падане на космите и ако мястото с неестественото падане на космите не се е разширило по кожата и не изглежда по–дълбоко от кожата, свещеникът нека обяви този човек за чист.+ Нека той изпере дрехите си и ще бъде чист. 35  Но ако ясно се вижда, че след обявяването на този човек за чист неестественото падане на космите се е разпространило по кожата, 36  тогава свещеникът+ нека го прегледа отново, и ако неестественото падане на космите се е разпространило по кожата, няма защо свещеникът да търси жълти косми. Този човек е нечист. 37  Но ако се вижда, че мястото с неестественото падане на космите не се е разширило и по него са пораснали черни косми, тогава неестественото падане на космите е излекувано. Този човек е чист и нека свещеникът го обяви за чист.+ 38  Ако по кожата на някой мъж или на някоя жена се появят петна,+ бели петна, 39  свещеникът+ нека прегледа този човек. И ако петната по кожата му са бледи, това е безопасен обрив, избил по кожата. Този човек е чист. 40  Ако на някой човек му опада косата,+ това е плешивост. Той е чист. 41  Ако му опада косата отпред на главата, това е челна плешивост. Той е чист. 42  Ако обаче в плешивостта на темето или на челото избие червеникаво–бял обрив, това е проказа, която е избила по плешивата теменна или челна част на главата. 43  Свещеникът+ нека прегледа този човек и ако на плешивата част на темето или челото на този човек е избил червеникаво–бял обрив, подобен на проказата по кожата на тялото, 44  този човек е прокажен. Той е нечист. Свещеникът нека го обяви за нечист. Болестта му е върху главата. 45  Прокаженият, който носи болестта върху себе си, нека ходи с раздрана дреха+ и нека косата му бъде несресана и оставена без грижи,+ нека той покрие устата си*+ и нека вика: ‘Нечист, нечист!’+ 46  През цялото време, докато е болен, той ще е нечист. Той е нечист. Нека да живее отделен от другите. Нека жилището му бъде извън стана.+ 47  Ако проказа се появи върху дреха, независимо дали е вълнена дреха, или е ленена дреха, 48  или върху основата+ или върху вътъка на ленената тъкан или на вълнената тъкан, или върху кожа или нещо, направено от кожа,+ 49  ако върху дрехата или върху кожата, или върху основата или върху вътъка на тъканта, или върху онова, което е направено от кожа, се появи жълтеникаво–зелено или червеникаво петно, това е проказа и трябва да бъде показана на свещеника. 50  И свещеникът+ нека прегледа онова, върху което е болестта, и нека го отдели+ за срок от седем дни. 51  Ако на седмия ден види, че болестта се е разпростряла по дрехата, по основата или по вътъка на тъканта,+ или по кожата — по каквото и да е нещо, направено от кожа, — това е заразна проказа.+ Това нещо е нечисто. 52  Нека изгори дрехата, основата или вътъка на вълнената или ленената тъкан,+ или направеното от кожа нещо, където се е развила проказата, защото тази проказа е заразна.+ Това трябва да бъде изгорено в огън. 53  Но ако при прегледа свещеникът види, че петното не се е разпространило по дрехата, или в основата или вътъка, или върху направеното от кожа нещо,+ 54  тогава той нека нареди да бъде изпрано онова, върху което е петното, и нека го отдели за срок от още седем дни. 55  И нека свещеникът прегледа това нещо, след като е било изпрано, и ако макар че не се е разпространило, петното не се е променило, това нещо е нечисто. Трябва да бъде изгорено. Болестта вече го е прояла върху лицето или върху опакото. 56  Но ако при прегледа свещеникът види, че след като е било изпрано, петното е избледняло, нека махне тази част от дрехата, или от кожата, или от основата или вътъка на тъканта. 57  Но ако такова петно се появи пак върху дрехата, или върху основата или вътъка на тъканта,+ или върху онова, което е направено от кожа, тогава болестта избива повторно. Каквото и да е това, върху което се е появило петното, то трябва да бъде изгорено в огън.+ 58  А ако дрехата, или основата, или вътъкът на тъканта, или направеното от кожа нещо може да бъде изпрано, когато проказата е изчезнала от него, нека бъде изпрано втори път и ще бъде чисто. 59  Това е законът за проказата върху дреха от вълна или лен,+ или върху основата или вътъка на някоя тъкан, или върху нещо, направено от кожа, законът, въз основа на който нещо може да бъде обявено за чисто или за нечисто.“

Бележки под линия

Или: „мустаците си“, „горната си устна“.