Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Исус Навиев 18:1-28

18  След това цялото множество на израилтяните се събра в Сило.+ Там разположиха шатъра на събранието,+ след като земята вече беше покорена пред тях.+  Но сред синовете на Израил останаха седем племена, на които още не беше дадено наследство.  Затова Исус Навиев попита синовете на Израил: „Докога ще се колебаете, вместо да отидете и да завладеете земята,+ която ви дава Йехова, Богът на вашите прадеди?+  Изберете измежду вас по трима мъже от всяко племе, които да изпратя там! Нека те да се приготвят, да обходят земята и да я опишат за подялбата на наследството, а после да се върнат при мене.+  Нека да я разделят помежду си на седем дяла.+ Юда ще остане в своята област на юг,+ а потомците на Йосиф ще останат в своята област на север.+  Така опишете земята, като я разделите на седем дяла, после донесете описаните дялове при мене и аз ще хвърля жребий+ за вас тук пред Йехова, нашият Бог.  Защото синовете на Леви нямат дял сред вас,+ тъй като тяхното наследство е свещенството на Йехова,+ а Гад, Рувим+ и половината от племето на Манасия+ вече получиха своето наследство, което им даде Моисей, служителят на Йехова, на изток от Йордан.“+  И така, мъжете, които щяха да опишат земята, се приготвиха да тръгнат на път и Исус им заповяда+ следното: „Отидете, обходете земята и я опишете, а после се върнете при мене, и тук, в Сило,+ аз ще хвърля жребий+ за вас пред Йехова!“  Тогава мъжете отидоха, обходиха земята, описаха+ я в книга според градовете ѝ и я разделиха на седем дяла. След това се върнаха при Исус в стана в Сило. 10  Тогава Исус хвърли жребий за тях пред Йехова+ в Сило. Така Исус раздели земята между синовете на Израил, като даде на всекиго неговия дял.+ 11  Най–напред жребият+ се падна на племето на синовете на Вениамин+ според техните родове и делът, който беше определен чрез жребий за тях, се намираше между синовете на Юда+ и синовете на Йосиф.+ 12  На север тяхната граница започваше от Йордан, после продължаваше нагоре до северния склон, на който се намира Йерихон,+ изкачваше се по планината на запад и накрая стигаше до пустинята при Вет–авен.+ 13  Оттам границата отиваше до Луз,+ до южния склон, на който се намира Луз, който е Ветил,+ и слизаше до Атарот–адар+ по планината, която се намира на юг от Долни Вет–орон.+ 14  А западната граница минаваше южно от планината, която на юг е срещу Вет–орон, и накрая стигаше до Кириат–ваал, който е Кириат–иарим,+ град на синовете на Юда. Това беше западната граница. 15  А южната граница започваше от края на Кириат–иарим. Оттам поемаше на запад и стигаше до извора на водоема Нефтоя.+ 16  После границата се спускаше до края на планината, която е срещу долината на Еномовия син.+ Този край се намира в северната част на долината Рефаим.+ И оттам границата слизаше до долината на Еном, до южния склон, на който се намира градът на йевусейците,+ и после се спускаше до Ен–рогил.+ 17  След това вървеше на север, излизаше до Ен–семес, стигаше до Гелилот, който е срещу възвишението Адумим,+ и слизаше до камъка+ на Воан,+ синът на Рувим. 18  После минаваше по северния склон, който е срещу Арава, и се спускаше в Арава. 19  Оттам границата минаваше по северния склон, на който се намира Вет–хогла,+ и накрая стигаше до северния залив на Соленото море,+ при устието на Йордан на юг. Това беше южната граница. 20  А Йордан служеше като източна граница. Това беше наследството на синовете на Вениамин според техните родове и това бяха техните граници от всички страни. 21  Градовете на племето на синовете на Вениамин според техните родове бяха Йерихон,+ Вет–хогла, Емек–кесис, 22  Вет–арава,+ Семараим, Ветил,+ 23  Авим, Фара, Офра,+ 24  Хефар–амона, Афни и Гава+ — дванайсет града заедно със селищата около тях. 25  Гаваон,+ Рама, Вирот, 26  Масфа,+ Хефира,+ Моса, 27  Рекем, Ерфаил, Тарала, 28  Сила,+ Елеф и градът на йевусейците, който е Йерусалим,+ Гавая+ и Кириат — четиринайсет града заедно със селищата около тях. Това беше наследството на синовете на Вениамин според техните родове.+

Бележки под линия