Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Езекиил 37:1-28

37  Ръката на Йехова дойде върху мене+ и Йехова ме отведе чрез своя дух+ и ме постави насред долината, а тя беше пълна с кости.+  Той ме разведе навсякъде около тях и ето, броят им в долината беше много голям и те бяха съвсем сухи.+  Тогава ми каза: „Сине човешки, могат ли тези кости да оживеят?“ А аз отговорих: „Върховни господарю Йехова, ти знаеш.“+  И той ми каза: „Пророкувай над тези кости и им кажи: ‘Сухи кости, чуйте словото на Йехова!  Това казва Върховният господар Йехова на тези кости: „Ето, ще вдъхна дихание във вас и ще оживеете.+  Ще ви сложа сухожилия и ще ви облека с плът, ще ви покрия с кожа и ще вдъхна дихание във вас, и вие ще оживеете.+ И тогава ще знаете, че аз съм Йехова.“’“+  Пророкувах както ми беше заповядано.+ И когато пророкувах, се чу някакъв звук, чу се тракане и костите започнаха да се приближават, кост до костта си.  И като погледнах, видях как по тях се появиха сухожилия и плът и как отгоре се покриха с кожа. Но в тях нямаше дихание.  Тогава той ми каза: „Пророкувай на вятъра*! Пророкувай, сине човешки, и кажи на вятъра: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „О, ветре, ела от четирите страни* и духни върху тези убити+ хора, та да оживеят!“’“+ 10  Аз пророкувах точно както той ми заповяда, и влезе дихание в тях, та оживяха и се изправиха на краката си+ — една изключително голяма войска. 11  Тогава той ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом.+ Ето, те казват: ‘Костите ни изсъхнаха и надеждата ни пропадна.+ Отделени сме от всички, останахме сами.’ 12  Затова пророкувай и им кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ще отворя вашите гробове+ и ще ви изведа от гробовете ви, народе мой, и ще ви доведа в израилската земя.+ 13  И тогава ще знаете, че аз съм Йехова, когато отворя вашите гробове и ви изведа от гробовете ви, народе мой.“’+ 14  ‘Ще вдъхна своя дух във вас и ще оживеете,+ и ще ви заселя във вашата земя. Тогава ще знаете, че аз, Йехова, казах това и го извърших’ — казва Йехова.“+ 15  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите: 16  „А ти, сине човешки, си вземи пръчка+ и напиши на нея ‘За Юда и за неговите съюзници, Израилевите синове’.+ После вземи друга пръчка и напиши на нея ‘За Йосиф, пръчката на Ефрем,+ и за неговите съюзници, целият Израилев дом’.+ 17  Събери едната пръчка с другата и те ще станат една в твоята ръка.+ 18  А когато синовете на твоя народ те попитат ‘Няма ли да ни кажеш какво означава всичко това?’,+ 19  ти им кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ще взема пръчката на Йосиф, която е в ръката на Ефрем, и неговите съюзници, Израилевите племена, и ще ги сложа върху нея, върху пръчката на Юда, та ще направя една пръчка от тях+ и те ще станат едно в моята ръка.“’ 20  Нека пръчките, на които пишеш, бъдат в твоята ръка пред очите им!+ 21  Кажи им: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ето, ще взема Израилевите синове от народите, сред които отидоха, ще ги събера отвсякъде и ще ги доведа в земята им.+ 22  Ще ги направя един народ в земята,+ по израилските планини, и над всички тях ще царува един цар.+ Вече няма да бъдат два народа, нито ще бъдат разделени на две царства.+ 23  Вече няма да се омърсяват с отвратителните си идоли*, с отблъскващите си неща и с всичките си простъпки.+ Ще ги избавя от всичките им места, в които са вършили грях, и ще ги очистя,+ и те ще бъдат мой народ, а аз ще бъда техен Бог.+ 24  Служителят ми Давид ще бъде цар над тях+ и всички ще имат един пастир.+ Ще живеят* според съдебните ми решения,+ ще спазват постановленията ми+ и ще ги изпълняват.+ 25  Ще живеят в земята, която дадох на служителя си Яков и в която живееха вашите прадеди.+ В нея ще живеят те,+ синовете им и синовете на синовете им до безпределни времена.+ И служителят ми Давид ще бъде техен предводител до безпределни времена.+ 26  Ще сключа мирен договор с тях.+ Договорът с тях ще бъде траен.+ Ще ги заселя в земята им и ще ги умножа,+ ще поставя светилището си сред тях до безпределни времена.+ 27  Шатърът ми ще бъде над тях+ и аз ще бъда техен Бог, а те ще бъдат мой народ.+ 28  Тогава народите ще знаят, че аз, Йехова,+ освещавам Израил, когато светилището ми бъде сред тях до безпределни времена.“’“+

Бележки под линия

Виж Би 1:2, бел. под линия.
Буквално: „от четирите вятъра“.
Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Буквално: „ходят“.