Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Второзаконие 27:1-26

27  И Моисей и старейшините на Израил заповядаха на народа следното: „Непременно трябва да се спазва всяка заповед, която ти давам днес.+  Когато преминеш през река Йордан+ и влезеш в земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава, изправи големи камъни, варосай ги  и напиши върху тях всичките думи на този закон.+ Направи това, когато преминеш+ и влезеш в земята, която Йехова, твоят Бог, ти дава — земя, в която текат мляко и мед, — точно както ти каза Йехова, Богът на твоите прадеди.+  Когато преминете река Йордан, поставете тези камъни на планината Гевал,+ точно както ви заповядвам днес, и ги варосайте.+  Издигни там и олтар за своя Бог, Йехова, каменен олтар. Не обработвай камъните с желязно сечиво.+  Изгради олтара на своя Бог, Йехова, от камъни, които не са дялани, и принеси на него приноси за изгаряне пред Йехова, твоят Бог.+  Принеси и жертви на общението+ и ги яж там,+ и се радвай пред своя Бог, Йехова.+  Върху камъните напиши ясно и четливо+ всичките думи на този закон.“+  Тогава Моисей и левитските свещеници казаха на целия Израил следното: „Мълчи и слушай, Израиле! Днес ти стана народ на своя Бог, Йехова.+ 10  Слушай гласа на своя Бог, Йехова, и изпълнявай неговите заповеди+ и наредби,+ които ти давам днес.“ 11  На този ден Моисей заповяда още на народа: 12  „Когато преминете Йордан, нека Симеон, Леви, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин застанат при планината Гаризим,+ за да благословят народа. 13  А Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим нека застанат при планината Гевал+ за проклятието.+ 14  И нека левитите кажат със силен глас пред всички израилтяни:+ 15  ‘Проклет да бъде онзи, който направи изваяно изображение+ или излят идол+ — нещо отвратително за Йехова,+ произведение, излязло изпод ръцете на майстор, обработващ дърво и метал,+ — и го скрие на тайно място.’ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’*+ 16  ‘Проклет да бъде онзи, който се отнася с презрение към баща си и майка си.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 17  ‘Проклет да бъде онзи, който премества междата на дела на своя ближен.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 18  ‘Проклет да бъде онзи, който насочва сляп човек по погрешен път.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 19  ‘Проклет да бъде онзи, който изопачава+ правосъдието+ в случая на пришелеца,+ сирачето* и вдовицата.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 20  ‘Проклет да бъде онзи, който има сексуални отношения с жената на баща си, понеже повдига края на бащината си дреха.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 21  ‘Проклет да бъде онзи, който има сексуални отношения с животно.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 22  ‘Проклет да бъде онзи, който има сексуални отношения със сестра си, дъщеря на баща му или дъщеря на майка му.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 23  ‘Проклет да бъде онзи, който има сексуални отношения с тъща си.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 24  ‘Проклет да бъде онзи, който убие друг човек, след като го е причакал на скришно място.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 25  ‘Проклет да бъде онзи, който приеме подкуп, за да убие душа и така да пролее невинна кръв.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’ 26  ‘Проклет да бъде онзи, който не изпълнява думите на този закон и не постъпва в съгласие с тях.’+ И нека всички хора кажат: ‘Амин!’

Бележки под линия

Думата „амин“ (на еврейски: „амѐн“) означава „нека бъде така“.
Буквално: „момчето без баща“.