Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Второзаконие 13:1-18

13  Ако между вас се появи пророк+ или човек, който сънува пророчески сънища,+ и ти покаже някакво знамение или направи някакво чудо,+  и това знамение или чудо, за което ти е говорил той, като ти е казал ‘Нека да вървим след други богове, които не познаваш, и нека да им служим’, се сбъдне,+  недей да слушаш думите на този пророк или на този човек, който е сънувал пророческия сън,+ защото Йехова, вашият Бог, ви подлага на изпитание,+ така че да разбере дали обичате своя Бог, Йехова, с цялото си сърце и с цялата си душа.+  След своя Бог, Йехова, трябва да вървите, от него трябва да се боите, неговите заповеди трябва да спазвате, на неговите думи трябва да сте послушни, на него трябва да служите и на него трябва да бъдете верни.+  А онзи пророк+ или онзи човек, който е сънувал пророческия сън, трябва да бъде наказан със смърт,+ защото с думите си подтиква към бунт срещу Йехова, вашият Бог, който ви изведе от Египет, който ви откупи от земята на робството, и защото с думите си ви кара да се отклоните от пътя, по който Йехова, твоят Бог, ти заповядва да вървиш.+ Така трябва да отстраниш злото отсред себе си.+  Ако твоят брат, синът на майка ти, или твоят син или дъщеря, или обичната ти жена, или най–добрият ти приятел+ се опита тайно да те примами, като ти каже ‘Нека да служим на други богове’,+ които са непознати както за тебе, така и за прадедите ти,  някои от боговете на околните народи — които живеят близо до тебе или далече от тебе, от единия до другия край на земята, —  не се съгласявай с неговото желание и не го слушай.+ Окото ти да не го пожали и да не изпиташ състрадание.+ Не го защитавай,  а непременно го убий.+ Нека твоята ръка първа хвърли камък върху него, за да бъде наказан със смърт, и нека останалите да те последват.+ 10  Убий го с камъни и нека той умре,+ защото се е опитал да те отвърне от Йехова, твоят Бог, който те изведе от Египет, от земята на робството.+ 11  Тогава всички израилтяни ще чуят за това и ще се изплашат, и никога вече няма да вършат такова зло сред вас.+ 12  Ако чуеш, че в някой от твоите градове, които Йехова, твоят Бог, ти дава, за да живееш там, се казва 13  ‘Измежду вас са излезли някои негодници*+ и се опитват да отклонят жителите на своя град+ с думите „Нека да служим на други богове“, които са непознати за вас’, 14  тогава проучи това, изследвай го и разпитай подробно за него,+ и ако се потвърди, че е истина и сред вас е извършено такова отвратително нещо, 15  непременно убий с острието на меча жителите на този град.+ Унищожи напълно града и убий с острието на меча всичко в него, както и домашните му животни.+ 16  Събери цялата плячка от него в средата на градския площад и изгори изцяло града+ и плячката като принос за изгаряне пред Йехова, твоят Бог. Нека от града остане само купчина развалини до безпределни времена+ и той никога да не бъде възстановен! 17  И нищо от определените за унищожение неща не бива да остава в ръцете ти,+ за да отвърне Йехова пламтящия си гняв от тебе,+ да ти окаже милост, да се смили над тебе+ и да ти даде многобройно потомство, точно както е обещал чрез клетва на твоите прадеди.+ 18  Затова слушай гласа на своя Бог, Йехова, като спазваш всичките му заповеди,+ които ти давам днес, и така ще вършиш онова, което е правилно в очите на Йехова, твоят Бог.+

Бележки под линия

Буквално: „мъже измежду синовете на велиал (безполезността)“.