Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ

Как гледа Бог на войните?

Как гледа Бог на войните?

Как би отговорил на този въпрос? Мнозина мислят, че Бог одобрява войните. Те стигат до този извод, защото той е нареждал на някои от поклонниците си в миналото да воюват и Библията го потвърждава. Други обаче вземат предвид онова, на което Божият син Исус учел своите последователи — да обичат враговете си. (Матей 5:43, 44) Затова приемат, че в някакъв момент Бог е променил мнението си и днес не одобрява войните.

Какво мислиш ти? Одобрява ли Бог войните? Ако е така, на чия страна е в днешните конфликти? Отговорите на тези въпроси могат да повлияят на възгледа ти за войната. Например, ако знаеш, че Бог не само одобрява войните, но и е на страната, на която си и ти в определен конфликт, вероятно ще си доволен и ще си сигурен, че твоята страна ще победи. Но как ще се чувстваш, ако научиш, че Бог е на противниковата страна? Навярно ще преосмислиш позицията си.

Има обаче нещо още по–важно. Да знаеш Божия възглед за войните, може да се отрази на представата ти за самия Бог. Ако си сред милионите потърпевши от човешките войни, несъмнено трябва да научиш отговора на следния въпрос: Дали Бог, както смятат някои, подстрекава войните и допуска, дори одобрява страданията, причинени от тях, или е безучастен наблюдател, равнодушен към потисканите?

Може да се изненадаш да научиш, че отговорът на Библията се различава много от тези мнения. Нещо повече, Божият възглед не се е променял през историята. Нека разгледаме как според Библията Бог е гледал на войните в древността и през първи век, когато Исус бил на земята. Това ще ни помогне да разберем какво е мнението му днес и дали войните ще ни съпътстват в бъдеще.