Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

ТЕМА НА БРОЯ | ИМА ЛИ ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА?

Има ли надежда за мъртвите?

Има ли надежда за мъртвите?

Възможно ли е мъртвите да живеят отново?

ОТГОВОРЪТ НА БИБЛИЯТА: „Идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа [на Исус] и ще излязат.“ (Йоан 5:28, 29)

Исус предсказал, че в бъдеще под управлението на неговото Царство гробът ще бъде изпразнен. „Когато за първи път прочетох Йоан 5:28, 29, бях изумен — си спомня Фернандо, споменат в предишната статия. — Това ми вдъхна истинска надежда и започнах да гледам положително на бъдещето.“

Верният на Бога Йов от древността очаквал, че в даден момент след смъртта му Бог ще го върне към живот. Той попитал: „Ако човек умре, ще живее ли отново?“ След това отговорил уверено: „Ще чакам през всичките дни на робството си [времето си в гроба], докато не дойде освобождението ми. Ще ме повикаш и аз ще ти отговоря.“ (Йов 14:14, 15)

Възкресението на Лазар ни дава надежда за бъдещето

Възкресението не било нещо непознато и за сестрата на Лазар Марта. Когато Лазар умрял, Исус ѝ казал: „Брат ти ще възкръсне.“ Тя отвърнала: „Знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.“ Тогава Исус ѝ казал: „Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, дори и да умре, ще живее отново.“ (Йоан 11:23–25) После върнал Лазар към живот. Този вълнуващ разказ ни дава представа за по–грандиозните събития, които предстоят. Представи си такива възкресения да стават по целия свят!

Ще има ли възкресени на небето?

ОТГОВОРЪТ НА БИБЛИЯТА: От Божието Слово разбираме, че Исусовото възкресение се различавало от другите осем, записани там. Тези хора били съживени на земята. Но за Исус четем: „Исус Христос ... е от дясната страна на Бога, защото отиде на небето.“ (1 Петър 3:21, 22) Исус ли ще остане единственият възкресен на небето? Веднъж той казал на апостолите: „Като отида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, там да бъдете и вие.“ (Йоан 14:3)

Христос отишъл на небето и приготвил всичко за идването на някои от учениците си. Възкресените на небето ще наброяват 144 000. (Откровение 14:1, 3) Но какво ще правят там?

Те ще бъдат много заети. Писанието казва: „Щастлив и свят е всеки, който участва в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт, но те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Христос през хилядата години.“ (Откровение 20:6) Възкресените на небето ще бъдат свещеници и царе, които ще управляват с Христос над земята.

Кои ще бъдат възкресени по–късно?

ОТГОВОРЪТ НА БИБЛИЯТА: Във вдъхновеното Писание е записано следното изказване на апостол Павел: „Също като тези мъже се надявам на Бога, че ще има възкресение и на праведните, и на неправедните.“ (Деяния 24:15)

Божието Слово ни уверява, че милиарди починали хора ще живеят отново

Кой ще бъде част от групата на „праведните“, за които говори Павел? Например верният Даниил. Към края на живота му на него му било казано: „Ще почиваш, но в края на дните ще станеш, за да получиш своето наследство.“ (Даниил 12:13) Къде ще се събуди Даниил от смъртта? „Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея“ — пише в Библията. (Псалм 37:29) Исус предсказал: „Щастливи са онези с мек нрав, защото ще наследят земята.“ (Матей 5:5) Както Даниил, така и други верни мъже и жени ще възкръснат, за да живеят отново на земята, и то завинаги.

А кои са „неправедните“? Това са милиардите хора, които са умрели, много от тях без изобщо да имат възможността да научат библейската истина и да живеят според нея. След възкресението си те ще могат да опознаят и обикнат Йехова * и Исус. (Йоан 17:3) Всички, които изберат да служат на Бога, ще имат възможността да живеят колкото самия него — вечно.

Всички, които изберат да служат на Бога, ще имат възможността да живеят вечно в отлично здраве и пълно щастие

Какви ще бъдат условията на земята?

ОТГОВОРЪТ НА БИБЛИЯТА: [Бог] ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка.“ (Откровение 21:4) „Те ще строят къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плода им.“ (Исаия 65:21)

Представи си какво ще е да живееш в такива условия с възкресените си близки! Но въпросът е: откъде можеш да си сигурен, че ще има възкресение?

^ абз. 15 Йехова е името на Бога според Библията.