Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Кой е източникът на злото?

Кой се опитал да накара Исус да извърши нещо лошо? (Матей 4:8–10)

Обикновено хората искат да бъдат миролюбиви, честни и мили. Защо тогава често сме свидетели на насилие, несправедливост и жестокост? Ужасяващите новини са нещо обичайно. Дали някой кара хората да постъпват лошо? (Прочети 1 Йоан 5:19.)

Дали Бог направил хората със склонността да вършат зло? Не, Йехова Бог ги създал по своя образ, тоест със способността да подражават на неговата любов. (Битие 1:27; Йов 34:10) Но Бог също ги удостоил със свободна воля. Когато избрали да постъпят неправилно, нашите прародители Адам и Ева отхвърлили Божия пример и станали несъвършени. От тях сме наследили склонността да вършим грях. (Прочети Второзаконие 32:4, 5.)

Винаги ли хората ще вършат зло?

Бог иска да не се поддаваме на лошите си склонности. (Притчи 27:11) Затова той ни учи как да не вършим зло и как да намерим истинско щастие. Но засега не можем да подражаваме на Божията любов по съвършен начин. (Прочети Псалм 32:8.)

Макар че злото днес изобилства, Бог го допуска за известно време, така че всички да видят тъжните последствия. (2 Петър 3:7–9) Скоро обаче земята ще бъде изпълнена с щастливи хора, които са послушни на Бога. (Прочети Псалм 37:9–11.)