Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Какво кара мнозина да обмислят съществуването на Създател?

Нима животът не е чудо?

Преди около 3000 години един поет писал: „Направен съм чудесно, по начин, който вдъхва страхопочитание.“ (Псалм 139:14) Като помислиш как едно бебе се развива от една–единствена клетка, нима това не те изпълва със страхопочитание? Мнозина отдават заслугата за съществуването на всичко живо на Създател. (Прочети Псалм 139:13–17; Евреи 3:4.)

Онзи, който е сътворил вселената и е направил земята обитаема, е създал и живота. (Псалм 36:9) Той общува с човечеството и ни говори за себе си. (Прочети Исаия 45:18.)

От животните ли произлизаме?

В много отношения телата ни са подобни на телата на животните. Причината за това е, че хората и животните са направени от Създателя да обитават земята. Той направил първия човек не от някое животно, а от земята. (Прочети Битие 1:24; 2:7.)

Ние се различаваме от животните в две важни отношения. Първо, хората са в състояние да познават, да обичат и да уважават Създателя. Второ, хората били направени да живеят вечно, за разлика от животните. Днес обаче всички хора наследяват смъртта, защото първият човек отхвърлил ръководството на Създателя. (Прочети Битие 1:27; 2:15–17.)