Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

Какво значение има думата „евнух“ в Библията?

Детайл от асирийски релеф, изобразяващ евнух

Понякога думата може да се отнася за мъж, който е кастриран. В библейски времена някои мъже били кастрирани за наказание или когато били вземани в плен или в робство. Доверени мъже, които били кастрирани, надзиравали харема в царския дом. Например евнусите Игай и Саасгаз служели като настойници на жените и наложниците на персийския цар Асуир, за когото се смята, че е Ксеркс I. (Естир 2:3, 14)

Въпреки това не всички, които Библията нарича евнуси, били кастрирани. Някои учени смятат, че думата има и по–общо значение — служител в царския двор. Изглежда тя се използва в този смисъл в случаите с Авдемелех, който живял по времето на Йеремия, и с етиопеца, на когото свидетелствал проповедникът Филип. Авдемелех явно бил служител с висока позиция, понеже имал пряк достъп до цар Седекия. (Йеремия 38:7, 8) Етиопецът е описан като пазител на царската съкровищница, който бил „ходил в Йерусалим на поклонение“. (Деяния 8:27)

Защо пастирите в библейски времена разделяли овцете от козите?

Описвайки бъдещото време на съдене, Исус казал: „Когато Човешкият син дойде в славата си, ... ще раздели хората едни от други, както пастирът отделя овцете от козите.“ (Матей 25:31, 32) Защо пастирите разделяли тези животни?

Обикновено през деня овцете и козите били извеждани на паша заедно. През нощта били събирани в заградени места, за да бъдат предпазени от диви животни, крадци и студ. (Битие 30:32, 33; 31:38–40) Двата вида животни били прибирани на отделни места, за да се защитят кротките овце, особено женските и малките, от по–буйните кози. В една енциклопедия се казва, че пастирът разделял овцете от козите и по време на „размножаване, доене и стрижене“. (All Things in the Bible) Така в примера си Исус включил нещо, познато за израилтяните, които по принцип се занимавали с животновъдство.