Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | ЩЕ ИМА ЛИ ВЛАСТ БЕЗ КОРУПЦИЯ?

Божието Царство — власт без корупция

Божието Царство — власт без корупция

„В края на краищата чиновниците са граждани и всички ние сме продукт на обществото.“ Това казал главният одитор на Никарагуа, когато обяснявал защо според него е невъзможно да се премахне корупцията във властта.

Не си ли съгласен, че ако човешкото общество е покварено, то всяко управление, което е част от него, неизбежно също ще бъде покварено? Следователно, за да бъде неподкупно, то трябва да не произхожда от човешкото общество. Библията говори за подобно управление — Божието Царство, за което Исус учел последователите си да се молят. (Матей 6:9, 10)

Божието Царство е реално управление, което владее в небето. То ще замени всички човешки правителства. (Псалм 2:8, 9; Откровение 16:14; 19:19–21) Една от благословиите, които Царството ще донесе на хората, ще бъде премахването на корупцията във властта. Обърни внимание на шест характеристики на Царството, които гарантират това.

1. ВЛАСТ

ПРОБЛЕМЪТ: Човешките правителства се финансират от своите граждани обикновено чрез данъци и налози. Потокът на парите изкушава някои чиновници да крадат, докато други приемат подкупи от хора, които искат да бъдат намалени данъците или задълженията им към държавата. Така възниква порочен кръг — за да компенсира загубите, правителството вдига данъците, което поощрява корупцията. В такава среда най–много страдат честните хора.

РЕШЕНИЕТО: Божието Царство получава властта си от Всемогъщия Бог, Йехова *. (Откровение 11:15) Не е необходимо то да събира  данъци, за да плаща на служителите си. Вместо това „огромната сила“ на Бога и неегоистичната му щедрост гарантират, че Царството ще се грижи добре за нуждите на поданиците си. (Исаия 40:26; Псалм 145:16)

2. ВЛАДЕТЕЛ

ПРОБЛЕМЪТ: Сюзан Роуз–Акерман, цитирана в предишната статия, отбелязва, че усилията за премахване на корупцията „трябва да започнат от върха“. Правителствата губят доверието на гражданите си, когато се опитват да изкоренят корупцията в полицията или митниците, а я допускат сред високопоставените си служители. Но дори най–почтеният човешки владетел е подвластен на вроденото несъвършенство. Както казва Библията, „няма праведен човек на земята, който прави само добро“. (Еклисиаст 7:20)

Исус отхвърлил най–големия подкуп, предлаган някога

РЕШЕНИЕТО: За разлика от несъвършените хора Исус Христос, когото Бог е избрал за владетел на Царството, не може да бъде изкушен да извърши зло. Исус показал това, като отхвърлил най–големия подкуп, предлаган някога — „всички царства на света и тяхната слава“. Той щял да ги получи само ако се поклони на владетеля на този свят, Дявола. (Матей 4:8–10; Йоан 14:30) Дори когато бил измъчван до смърт, Исус бил толкова решен да запази верността си, че отказал опиат, който щял да притъпи болката, но можел да му попречи да контролира разсъдъка си. (Матей 27:34) Исус доказал, че е напълно способен да владее Царството, и бил възкресен за небесен живот от Бога. (Филипяни 2:8–11)

3. СТАБИЛНОСТ

ПРОБЛЕМЪТ: В много страни редовно се провеждат избори, което на теория дава на хората възможност да свалят корумпираните служители от длъжност. В действителност обаче предизборните кампании и изборите също може да бъдат засегнати от корупция дори в т.нар. развити страни. Като спонсорират кампаниите или използват други средства, богатите могат по несправедлив начин да влияят на решението кой да заема определени длъжности.

Съдия Джон Пол Стивънс от Върховния съд на САЩ писал, че подобно влияние застрашава „не само легитимността и качеството на управление на правителството, но и доверието на обществото в него“. Не е чудно тогава, че много хора по света смятат политическите партии за най–корумпирани от всички институции.

РЕШЕНИЕТО: При Божието Царство няма опасност от изборна измама, понеже то е стабилно, постоянно управление. (Даниил 7:13, 14) Тъй като Владетелят му е избран от Бога, Царството не зависи от гласоподаватели, нито може да бъде свалено от тях. Стабилността му гарантира, че действията, които предприема, са винаги за дълготрайното благополучие на неговите поданици.

 4. ЗАКОНИ

Божието Царство е реално управление, което владее в небето

ПРОБЛЕМЪТ: Може би смяташ, че въвеждането на нови закони би могло да промени нещата. Специалистите обаче установяват, че увеличаването на законите често предоставя повече възможности за корупция. Освен това въвеждането и прилагането на закони за ограничаване на корупцията обикновено изисква много усилия, но в крайна сметка се постига малко.

РЕШЕНИЕТО: Законите на Божието Царство далеч превъзхождат законите на човешките правителства. Например, вместо да дава подробен списък с правила, Исус осигурил т.нар. златно правило. Той казал: „Както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях.“ (Матей 7:12) Още по–важно е, че законите на Царството се съсредоточават както върху действията, така и върху подбудите. Исус казал: „Обичай ближния си както себе си.“ (Матей 22:39) Разбира се, Бог, който чете сърцата, е в състояние да даде подобна заповед. (1 Царе 16:7)

5. ПОДБУДИ

ПРОБЛЕМЪТ: В основата на корупцията стоят алчността и егоизмът на хората. Държавните служители и гражданите често проявяват тези отрицателни качества. В случая на срутилия се в Сеул универсален магазин, който споменахме в предишната статия, чиновниците били подкупени от строителните предприемачи, които знаели, че щяло да им излезе по–евтино да дадат подкуп, отколкото да използват подходящи материали и методи при строежа.

Следователно, за да бъде изкоренена корупцията, хората трябва да бъдат учени да премахват неправилни подбуди като алчността и егоизма. Но на човешките правителства им липсва както желанието, така и способността да въведат подобна образователна програма.

РЕШЕНИЕТО: Божието Царство се справя с причината за корупцията, като учи хората да премахват погрешните подбуди, които я причиняват. *  Това образование им помага ‘да се обновяват в силата, подбуждаща ума им’. (Ефесяни 4:23) Те се научават, вместо да проявяват алчност и егоизъм, да се задоволяват с онова, което имат, и да са загрижени за другите. (Филипяни 2:4; 1 Тимотей 6:6)

6. ПОДАНИЦИ

ПРОБЛЕМЪТ: Дори в най–добрата обстановка и при най–доброто образование по етика, някои хора ще изберат да постъпват нечестно. Специалистите признават, че това е причината човешките правителства да не могат да премахнат корупцията. Най–доброто, на което биха могли да се надяват, е мащабът и разрушителните последствия от нея да бъдат ограничени.

РЕШЕНИЕТО: В Конвенцията на ООН срещу корупцията се казва, че за да се борят с корупцията, правителствата трябва да насърчават „интегритета, честността и отговорността“. Макар това да е достойна цел, Божието Царство не само насърчава тези качества, а и ги изисква от своите поданици. В Библията се казва, че „алчните хора“ и „лъжците“ няма да наследят Царството. (1 Коринтяни 6:9–11; Откровение 21:8)

Първите християни показали, че човек може да се научи да се придържа към тези високи морални стандарти. Например, когато един от учениците на име Симон се опитал да купи свети дух от апостолите, те отказали да бъдат подкупени и му отговорили: „Разкай се за своето зло.“ Щом разбрал колко опасно е погрешното му желание, Симон казал на апостолите да се помолят за него, така че да успее да го преодолее. (Деяния 8:18–24)

КАК ДА СТАНЕШ ПОДАНИК НА ЦАРСТВОТО

Независимо от националността си ти можеш да станеш поданик на Божието Царство. (Деяния 10:34, 35) От образователната програма на Царството, която се провежда днес по целия свят, ще разбереш как да го направиш. Свидетелите на Йехова ще се радват да ти покажат уредбата за домашно изучаване на Библията, която може да отнема само десет минути на седмица. Освен другите неща ще научиш повече за „добрата новина за Божието царство“, включително как то ще премахне корупцията във властта. (Лука 4:43) Насърчаваме те да се свържеш със Свидетелите там, където живееш, или да посетиш нашия уебсайт jw.org.

Искаш ли да имаш безплатно домашно библейско изучаване?

^ абз. 8 Според Библията Йехова е името на Бога.

^ абз. 22 Например виж статията „Възможно ли е да си честен в корумпиран свят?“ в броя на „Стражева кула“ от 1 октомври 2012 г.