СТРАЖЕВА КУЛА януари 2015 г. | Ще има ли власт без корупция?

По целия свят хората смятат правителствените институции за най–корумпирани. Ще има ли някога власт без корупция, или това е просто мечта?

ТЕМА НА БРОЯ

Покварата на корупцията във властта

Проблемът може да е по–сериозен, отколкото си мислиш.

ТЕМА НА БРОЯ

Божието Царство — власт без корупция

Шест характеристики на Царството доказват, че то никога няма да бъде корумпирано.

БИБЛИЯТА ПРОМЕНЯ ЖИВОТА НА ХОРАТА

Библейската истина утоли жаждата ми за отговори

Майли Гюндел престанала да вярва в Бога, когато баща ѝ умрял. Как намерила истинската вяра и придобила вътрешен мир?

Мъже, направете дома си сигурно място

Едно семейство може да разполага с пари, но да се чувства несигурно.

Знаеш ли...

Какво означава думата „евнух“ в Библията? Защо пастирите в библейски времена разделяли овцете от козите?

Дали трябва да се молим на Исус?

Самият Исус ни е дал отговора.

Отговори на библейски въпроси

Дали хората са създадени от Бога, или са произлезли от животните?

Други теми онлайн

Какво казва Библията за брака между двама души от същия пол?

Създателят на брака трябва да знае най–добре какво е необходимо, за да бъде той траен и щастлив.