Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на Библейски въпроси

Отговори на Библейски въпроси

Какво ще направи Исус в бъдеще?

През 33 г. Исус умрял, бил възкресен и се възнесъл на небето. След време му била дадена власт да управлява като Цар. (Даниил 7:13, 14) В бъдеще в тази своя роля той ще установи световен мир и ще премахне бедността. (Прочети Псалм 72:7, 8, 13.)

Като Цар, Исус ще изчисти земята от злото

Като Владетел на човечеството, Исус ще постигне забележителни неща. Той ще използва дадената му от неговия Баща сила, за да възвърне съвършенството на хората. Те ще могат да живеят вечно на земята, без да остаряват и умират. (Прочети Йоан 5:26–29; 1 Коринтяни 15:25, 26.)

Какво прави Исус днес?

Днес Исус ръководи световната проповедна дейност на своите истински последователи. Те посещават хората, за да им покажат какво се казва в Библията за Божието Царство. Исус обещал, че ще подкрепя дейността на своите ученици, докато Божието Царство не сложи край на човешките правителства. (Прочети Матей 24:14; 28:19, 20.)

Чрез сбора, съставен от истински християни, Исус помага на хората да се радват на по–добър живот. В бъдеще той ще им помогне да преживеят унищожението на настоящата система и ще ги въведе в обещания от Бога нов свят. (Прочети 2 Петър 3:7, 13; Откровение 7:17.)