Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | ВАЖНО ЛИ Е ДА СЕ МОЛИМ?

Защо се молят мнозина?

Защо се молят мнозина?

Молиш ли се редовно? Мнозина, дори някои атеисти, правят това. Какво ги подтиква? Според едно проучване във Франция половината от французите се молят или понякога размишляват „просто за да се почувстват по–добре“. Подобно на много европейци, те не се молят в религиозен смисъл. По–скоро гледат на молитвата като на средство за успокоение. От друга страна, някои вярващи се обръщат към Бога само когато се нуждаят от нещо и тогава очакват незабавен отговор на молитвите си. (Исаия 26:16)

Как стои въпросът с тебе? Гледаш ли на молитвата просто като на начин да подредиш мислите си? Ако вярваш в Бога, мислиш ли, че молитвата ти помага? Или ти се струва, че молитвите ти остават без отговор? Библията може да ти помогне да не гледаш на молитвата като на средство за успокоение, а като на възможност да се приближиш до Бога.