Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

С каква цел се завръща Христос?

Преди да се възнесе на небето през 33 г., Исус Христос обещал да се върне отново. Той се сравнил с благородник, който заминал за дълго време и се върнал като цар. Така че Исус ще се върне, за да осигури на човечеството добро управление. (Прочети Лука 19:11, 12.)

Исус ще осигури на човечеството добро управление

Как ще се върне Христос? Той бил възкресен като невидима духовна личност. (1 Петър 3:18) След това се възнесъл на небето и седнал от дясната страна на Бога. (Псалм 110:1) Години по–късно Исус се явил пред Йехова Бог, „Древния по дни“, който му дал власт да управлява над хората. Следователно Исус ще се върне не като човек, а като невидим Цар. (Прочети Даниил 7:13, 14.)

Какво ще постигне Исус?

Когато се върне невидимо с ангелите си, Исус ще съди хората. Той ще унищожи злите и ще даде вечен живот на онези, които го приемат за Цар. (Прочети Матей 25:31–33, 46.)

Управлението на Исус ще превърне земята в рай. Той ще възкреси мъртвите, така че те да се радват на живот в рай на земята. (Прочети Лука 23:42, 43.)