Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | ЛЪЖИ, КОИТО ОТБЛЪСКВАТ ХОРАТА ОТ БОГА

Бог няма име

Бог няма име

В КАКВО ВЯРВАТ МНОЗИНА

„Не можем да постигнем съгласие дали изобщо да говорим за име на Бога и ако да, какво би било това име.“ (Професор Дейвид Кънингам, Theological Studies)

ИСТИНАТА ОТ БИБЛИЯТА

Бог казал: „Аз съм Йехова. Това е моето име.“ (Исаия 42:8) Йехова е еврейско име, което означава „Той причинява да става“. (Битие 2:4, бел. под линия)

Йехова иска да използваме неговото име. В Библията пише: „Призовавайте името му! Известявайте сред народите делата му! Разгласявайте, че името му е възвишено!“ (Исаия 12:4)

Исус използвал Божието име. В молитва към Йехова той казал: „Аз известих [на учениците си] твоето име и още ще го известявам.“ Защо Исус известил Божието име на учениците си? Той продължил: „Така че любовта, която проявяваш към мене, да бъде в тях и аз да съм в единство с тях.“ (Йоан 17:26)

ЗАЩО Е ВАЖНО

Теологът Уолтър Лаури писал: „Човек, който не познава Бога по име, в действителност не го познава като личност ... и не би могъл да го обича, ако за него той е просто безлична сила.“

Мъж на име Виктор ходел на църква всяка седмица, но не смятал, че познава Бога. Той казва: „След като научих, че Божието име е Йехова, сякаш официално се запознах с Онзи, за когото бях чувал толкова много. Започнах да гледам на него като на действителна личност и развих приятелство с него.“

Хората, които скриват или заменят Божието име, все едно го изрязват от Библията

Йехова от своя страна се приближава до хората, които използват името му. На онези, които „размишляват за името му“, Бог обещава, че ‘ще прояви състрадание към тях, както човек проявява състрадание към сина си, който му служи’. (Малахия 3:16, 17) Освен това Бог възнаграждава онези, които призовават името му. В Библията се казва: „Всеки, който призове името на Йехова, ще бъде спасен.“ (Римляни 10:13)