Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | ЛЪЖИ, КОИТО ОТБЛЪСКВАТ ХОРАТА ОТ БОГА

Истината може да те освободи

Истината може да те освободи

Един ден в Йерусалим Исус говорел за своя Баща, Йехова, и изобличил лъжливите религиозни водачи по негово време. (Йоан 8:12–30) От думите му научаваме как да проверяваме истинността на разпространените учения за Бога днес. Исус казал: „Ако останете в моето учение, наистина сте мои ученици, и ще знаете истината и истината ще ви освободи.“ (Йоан 8:31, 32)

С израза „останете в моето учение“ Исус посочил как да разберем дали определени религиозни учения са „истина“. Когато чуеш някакво твърдение за Бога, се запитай: „Дали това е в съгласие с думите на Исус и с останалата част от Свещеното писание?“ Подражавай на онези слушатели на апостол Павел, които ‘старателно изследвали Писанието всеки ден, за да видят дали са верни тези неща [онова, което научавали]’. (Деяния 17:11)

Марко, Роса и Рамона, цитирани в първата статия от тази поредица, старателно изследвали вярванията си, като изучавали Библията със Свидетелите на Йехова. Ето какво споделят те:

Марко: „Човекът, който изучаваше Библията с нас, използваше Писанието, за да отговаря на задаваните от мене и съпругата ми въпроси. Любовта ни към Йехова започна да се засилва и освен това със съпругата ми станахме по–близки!“

Роса: „В началото смятах, че Библията е просто философска книга, която се опитва да обясни какъв е Бог чрез човешки разсъждения. Постепенно обаче намерих в нея отговор на всичките си въпроси. Сега гледам на Йехова като на действителна личност и мога да му се доверя.“

Рамона: „Молех се на Бога да ми помогне да го опозная. Не след дълго със съпруга ми започнахме да изучаваме Библията. Най–после разбрахме истината за Йехова! Бяхме много щастливи да научим какъв Бог е в действителност.“

Библията не просто изобличава лъжите за Бога, но и разкрива истината за неговите чудесни качества. Тя е вдъхновеното Слово на Бога и ни помага „да познаем онова, което Бог милостиво ни е дал“. (1 Коринтяни 2:12) Защо не се убедиш лично, че Библията дава отговори на често задавани и важни въпроси за Бога, за неговото намерение и за нашето бъдеще? Прочети отговорите на някои от тези въпроси под „Библейски учения > Отговори на библейски въпроси“ на уебсайта www.jw.org/bg. Можеш да поискаш изучаване на Библията на този сайт или като се обърнеш към някого от Свидетелите на Йехова. Ако го направиш, ще установиш, че е по–лесно да обикнеш Бога, отколкото си предполагал.