Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИБЛИЖИ СЕ ДО БОГА

Йехова „възнаграждава онези, които усърдно го търсят“

Йехова „възнаграждава онези, които усърдно го търсят“

Цени ли Йехова усилията, които служителите му полагат, за да са му угодни? Някои отговарят отрицателно и твърдят, че Бог не се интересува от нас. Но подобно твърдение представя Бога в погрешна светлина. Божието Слово, Библията, разкрива истината по този въпрос, а именно, че Йехова цени усилията на верните си служители. Да разгледаме по–подробно думите на апостол Павел в Евреи 11:6.

Какво е необходимо, за да сме угодни на Йехова? „Без вяра не е възможно да бъдеш угоден на Бога“ — пише Павел. Той не казва, че е трудно да сме угодни на Бога без вяра, а че това е невъзможно. С други думи, вярата е изключително важна, за да се радваме на Божието одобрение.

Но за каква вяра става въпрос? Необходимо е вярата ни в Бога да включва две неща. Първо, ‘трябва да вярваме, че Бог съществува’. Наистина, как бихме могли да сме угодни на Бога, ако се съмняваме в неговото съществуване? Искрената вяра обаче включва нещо повече, което личи от факта, че дори демоните вярват в съществуването на Бога. (Яков 2:19) Вярата ни в Йехова трябва да ни подтиква към действие, а именно да живеем по начин, който му е угоден. (Яков 2:20, 26)

Второ, ‘трябва да вярваме, че Бог възнаграждава онези, които усърдно го търсят’. Човек с такава вяра е напълно убеден, че усилията му да живее по начин, който е угоден на Бога, не са напразни. (1 Коринтяни 15:58) Как бихме могли да сме угодни на Бога, ако се съмняваме в способността или желанието му да ни възнагради? (Яков 1:17; 1 Петър 5:7) Всеки, който смята, че той не се интересува от нас и че не е щедър и признателен, не познава Бога, за когото се говори в Библията.

Кого възнаграждава Йехова? „Онези, които усърдно го търсят“ — пише Павел. В един справочник за преводачи на Библията се отбелязва, че гръцката дума, предадена като „търся усърдно“, не означава „опитвам се да намеря“, а по–скоро — приближавам се до Бога, „като му служа“. В друг справочник се обяснява, че гръцкият глагол е във форма, която показва необходимостта от целенасочени усилия. Наистина, Йехова възнаграждава онези, чиято вяра ги подтиква да му служат пламенно и от сърце. (Матей 22:37)

Как бихме могли да сме угодни на Бога, ако се съмняваме в способността или желанието му да ни възнагради?

Как Йехова възнаграждава верните си служители? Той обещава в бъдеще да им даде безценна награда, която показва забележителната му щедрост и любов — вечен живот в рай на земята. (Откровение 21:3, 4) Но онези, които усърдно търсят Йехова, още днес получават богати благословии. С помощта на неговия свети дух и мъдростта от Божието Слово те водят щастлив и удовлетворяващ живот. (Псалм 144:15; Матей 5:3)

Йехова е признателен Бог, който цени вярната служба на служителите си. Нима всичко това не те подтиква да се приближиш до него? Ако е така, защо не разбереш как можеш да придобиеш вяра, за каквато Йехова щедро ще те възнагради?

Предложение за четене на Библията през ноември

Тит 1–3; Филимон 1–25; Евреи 1–13 Яков 1–5