Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | КАКВО Е ПОСЛАНИЕТО НА БИБЛИЯТА?

„Намерихме Месията“

„Намерихме Месията“

Около седем века след като било написано, пророчеството на Михей относно Месията се изпълнило: Исус се родил във Витлеем. През 29 г., приблизително 30 години по–късно, Месията се появил в съгласие с първата част на пророчеството на Даниил. Тогава Исус се покръстил и Бог го помазал със светия си дух. Дългоочакваният Месия, или обещаното „потомство“, се появил в точно определеното време!

Исус веднага започнал службата си, като ‘известявал добрата новина за Божието царство’. (Лука 8:1) Както било предсказано, той бил добър, нежен и искрено загрижен за другите. Ученията му били практични и отразявали любовта му към хората. Също така той изцелявал „всякакви недъзи“, което доказвало, че има Божията подкрепа. (Матей 4:23) Хора на различна възраст се стичали при Исус и казвали: „Намерихме Месията.“ (Йоан 1:41)

Исус предсказал, че точно преди Царството му да поеме пълен контрол, на земята ще има войни, земетресения и много други проблеми. Той подканил всички: „Стойте будни.“ (Марко 13:37)

Исус бил съвършен човек, който останал верен на Бога. Той обаче имал врагове, които впоследствие го убили. Чрез смъртта си Исус осигурил откуп, благодарение на който можем да получим изгубеното от Адам и Ева — възможността да живеем вечно в рай.

Смъртта на Исус изпълнила друго пророчество. Същото се отнася и за възкресението му след три дни като могъщо духовно създание. След това Исус се появил пред повече от 500 свои ученици. Преди да се възнесе на небето, той заповядал на последователите си да известяват добрата новина за неговото Царство „сред всички народи“. (Матей 28:19) Дали те изпълнили заповедта му?

Основано на Матей; Марко; Лука; Йоан; 1 Коринтяни.