Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | КАКВО Е ПОСЛАНИЕТО НА БИБЛИЯТА?

Добра новина за всички хора

Добра новина за всички хора

Възкресението на Исус вдъхнало увереност на учениците му и ги изпълнило с плам. Например апостол Павел пътувал из цяла Мала Азия и Средиземноморието, като основавал сборове и укрепвал християните, така че да устояват на предизвикателствата в морално отношение и на яростното противопоставяне. Въпреки тези трудности християнството продължило да се разпространява.

След време Павел бил хвърлен в затвора. Но дори там той писал до християнските сборове писма, съдържащи съвети и насърчителни мисли. Павел предупредил за още по–голяма опасност — отстъпничеството. Ръководен от Божия свети дух, той предсказал, че измежду християните ще се появят „жестоки вълци“, които ще говорят „изопачени неща“ и ще „увлекат учениците след себе си“. (Деяния 20:29, 30)

Към края на първи век предсказаното отстъпничество се появило. Някъде по това време възкресеният Исус дал на апостол Йоан откровение, описващо по символичен начин бъдещето. Както Йоан записал, нито противниците, нито лъжливите учители ще попречат на Бога да изпълни първоначалното си намерение за земята и хората. Добрата новина за Божието Царство ще стигне до „всеки народ и племе, и език, и род“. (Откровение 14:6) Раят на земята ще бъде възстановен и всеки, който иска да върши Божията воля, ще може да живее в него!

Нима за тебе това не е „добра новина“? Ако е така, научи повече за Божието послание за човечеството, разкрито в Библията, и за ползата, която можеш да имаш днес и в бъдеще.

Можеш да четеш Библията онлайн на уебсайта www.jw.org/bg. На този уебсайт са на разположение също брошурите „Библията — какво е нейното послание?“ и „Добра новина от Бога!“, както и книгата „Какво в действителност учи Библията?“ и други издания, в които се обсъжда защо можем да се доверим на Библията и как да прилагаме мъдрите ѝ съвети в живота си. Също така може да помолиш някой Свидетел на Йехова за допълнителна информация.

Основано на Деяния; Ефесяни; Филипяни; Колосяни; Филимон; 1 Йоан; Откровение.