Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | КАКВО Е ПОСЛАНИЕТО НА БИБЛИЯТА?

Бог взема мерки да спаси хората

Бог взема мерки да спаси хората

Бог обещал на верния Авраам, че предсказаното „потомство“ ще произлезе от неговата родословна линия. Посредством това „потомство“ щели да бъдат благословени „всичките народи“. (Битие 22:18) След време внукът на Авраам, Яков, се преместил в Египет, където семейството му се разраснало и образувало древния народ на Израил.

По–късно жестокият египетски фараон поробил израилтяните. Но Бог издигнал пророк Моисей, който извел народа от Египет, като го превел през разделените по чудодеен начин води на Червено море. След това Бог дал на израилтяните закони, включително Десетте заповеди, които да ги напътстват и защитават. В тези закони било посочено, че трябва да принасят жертви за прошка на греховете си. Под вдъхновение от Бога Моисей казал на израилтяните, че Бог ще им изпрати друг пророк. Този пророк щял да бъде обещаното „потомство“.

След повече от 400 години Бог обещал на цар Давид, че този, който трябва да дойде, или предсказаното в Едем „потомство“, ще бъде владетел на вечно царство. Той щял да бъде Месията, Избавителят, определен от Бога да спаси човечеството и да възстанови рая на земята.

Посредством Давид и други пророци Бог постепенно разкрил повече подробности относно Месията. Те предсказали, че той ще е смирен и добър и че под неговото управление няма да има глад, несправедливости и войни. Тогава хората ще се радват на мир помежду си и дори с животните. Болестите, страданията и смъртта, които не били част от намерението на Бога, ще бъдат премахнати, а умрелите ще бъдат възкресени на земята.

Бог предсказал чрез пророк Михей, че Месията ще се роди във Витлеем, а чрез пророк Даниил, че ще бъде убит. Но Бог щял да възкреси Месията и да го назначи за Цар в небето. Даниил предсказал също, че в крайна сметка Месианското царство ще замени всички други правителства и ще управлява завинаги. Дали Месията се появил, както било предсказано?

Основано на Битие, 22–50 глава; Изход; Второзаконие; 2 Царе; Псалми; Исаия; Даниил; Михей; Захария 9:9.