Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Всички молитви ли слуша Бог?

Бог слуша молитвите на хора от всякаква националност. (Псалм 145:18, 19) Неговото Слово, Библията, ни подканя да се обръщаме към него за всичко, което ни притеснява. (Филипяни 4:6, 7) Въпреки това някои молитви не са му угодни. Например Бог не одобрява повтарянето на наизустени молитви. (Прочети Матей 6:7.)

Също така Йехова не приема молитвите на хората, които умишлено пренебрегват заповедите му. (Притчи 28:9) В библейски времена например Бог отказал да слуша израилтяните, които вършели убийства. Следователно трябва да отговаряме на определени изисквания, ако искаме да бъдем чути от Бога. (Прочети Исаия 1:15.)

Какво трябва да правим, за да бъдем чути от Бога?

Не можем да се обръщаме към Бога в молитва, ако нямаме вяра. (Яков 1:5, 6) Трябва да сме убедени, че той съществува и че е загрижен за нас. Можем да укрепим вярата си, като изучаваме Библията, защото истинската вяра се основава на доказателствата и обещанията в нея. (Прочети Евреи 11:1, 6.)

Необходимо е да се молим искрено и смирено. Дори Божият син, Исус, проявявал смирение, когато се молел. (Лука 22:41, 42) Затова вместо да казваме на Бога какво да прави, би трябвало да се опитваме да разберем какви са изискванията му, като четем Библията. Тогава молитвите ни ще са в съгласие с Божията воля. (Прочети 1 Йоан 5:14.)