Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Защо световният мир е толкова непостижим?

Само правителство, което е в състояние да промени сърцата на хората, може да донесе световен мир

Библията посочва две основни причини. Първо, макар да са постигнали забележителни неща, хората не са създадени със способността да насочват стъпките си. Второ, човешките намерения се провалят, тъй като „целият свят лежи във властта на Злия“, Сатана Дявола. Затова не може да бъде постигнат световен мир. (Прочети Йеремия 10:23; 1 Йоан 5:19.)

Личните интереси и амбициите на хората също пречат за постигането на световен мир. Само едно световно управление, което може да научи хората да обичат онова, което е добро, и да са загрижени един за друг, би могло да донесе световен мир. (Прочети Исаия 32:17; 48:18, 22.)

Кой ще установи мир на земята?

Всемогъщият Бог е обещал да установи едно правителство, което да управлява цялото човечество. То ще замени човешките правителства. (Даниил 2:44) Божият Син, Исус, ще управлява като „Княз на мира“. Той ще премахне злото от земята и ще научи хората на пътя на мира. (Прочети Исаия 9:6, 7; 11:4, 9.)

Още днес под ръководството на Исус милиони хора по света използват Божието Слово, Библията, за да учат другите как да допринасят за мира. Скоро световният мир ще стане реалност. (Прочети Исаия 2:3, 4; 54:13.)