Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИБЛИЖИ СЕ ДО БОГА

Йехова „не проявява пристрастие“

Йехова „не проявява пристрастие“

Бил ли си някога жертва на дискриминация? Случвало ли ти се е да ти бъде отказана молба или услуга или по някакъв друг начин да е било проявено лошо отношение към тебе заради цвета на кожата ти, етническия ти произход или социалното ти положение? Ако е така, съвсем не си сам. Има обаче една добра новина — макар подобни несправедливости да са често срещани на земята, Бог никога не се отнася към хората по този начин. Християнският апостол Петър казал с пълно убеждение, че „Бог не проявява пристрастие“. (Прочети Деяния 10:34, 35.)

Петър изрекъл тези думи в много необичайна обстановка — в дома на един езичник на име Корнилий. Петър, който бил от юдейски произход, живеел във време, когато за юдеите езичниците били нечисти и съответно не можело да има никакви близки отношения помежду им. Тогава защо Петър бил в дома на Корнилий? Просто казано, защото Йехова Бог уредил тази среща. Петър получил видение от Бога, в което му било казано: „Престани да наричаш омърсено онова, което Бог е очистил!“ Без апостолът да знае, на предния ден Корнилий също получил видение, в което един ангел му дал напътствия да извика Петър. (Деяния 10:1–15) Разпознавайки намесата на Йехова, Петър не можел да се въздържи да говори.

Той казал: „Наистина виждам, че Бог не проявява пристрастие.“ (Деяния 10:34) Гръцката дума, предадена като „проявява пристрастие“, буквално означава „приема лица“. Относно този израз един изследовател обяснява: „Това се отнася за съдия, който поглежда лицето на човек и издава присъда не въз основа на подробностите по случая, а според това дали харесва човека, или не.“ Бог не предпочита едно лице пред друго заради расата, националността, социалното положение или каквито и да било други външни фактори.

Вместо това Йехова вижда какво има в сърцата ни. (1 Царе 16:7; Притчи 21:2) Петър продължил с думите: „Във всеки народ [Бог] приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:35) Да се боиш от Бога означава да го уважаваш и почиташ, както и да му се доверяваш, като не вършиш нищо, което не му е угодно. Да вършим каквото е праведно означава да вършим онова, което е добро в очите на Бога. Йехова намира радост в хората, чиито сърца са изпълнени със страхопочитание, подбуждащо ги да вършат онова, което е правилно. (Второзаконие 10:12, 13)

Когато гледа от небето, Йехова вижда само една раса — човешката раса

Ако някога си бил жертва на дискриминация или предразсъдъци, имаш основателни причини да бъдеш насърчен от думите на Петър за Бога. Йехова привлича към истинското поклонение хора от всички народи. (Йоан 6:44; Деяния 17:26, 27) Той слуша молитвите на своите поклонници и им отговаря независимо от расата, националността или социалното им положение. (3 Царе 8:41–43) Можем да бъдем уверени, че когато гледа от небето, Йехова вижда само една раса — човешката раса. Чувстваш ли се подбуден да научиш повече за този Бог, който не проявява пристрастие?

Предложение за четене на Библията през юни

Йоан 17–21 Деяния 1–10