Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИБЛИЖИ СЕ ДО БОГА

Загрижен ли е Йехова за тебе?

Загрижен ли е Йехова за тебе?

„Чувството за малоценност е най–големият проблем, с който се боря.“ Това казала една жена, на която ѝ било трудно да повярва, че Йехова наистина е загрижен за нея. Изпитваш ли подобни чувства? Ако е така, може би се питаш: „Загрижен ли е Йехова за всеки един от служителите си?“ Отговорът е „да“! Доказателство за личния интерес, който Йехова проявява към всекиго от нас, намираме в думите на Исус. (Прочети Йоан 6:44.)

Исус познава Йехова и е наясно с волята му по–добре от всекиго другиго. (Лука 10:22) Той казал: „Никой не може да дойде при мене, ако Бащата, който ме изпрати, не го привлече.“ Следователно не можем да станем последователи на Христос — и служители на нашия небесен Баща, Йехова, — ако Йехова не ни привлече. (2 Солунци 2:13) Разбирането на значението на казаното от Исус ни дава неоспоримо доказателство за личния интерес на Бога към нас.

В какъв смисъл Йехова ни привлича? Гръцкият глагол, предаден като „привличам“, се използва също във връзка с изтеглянето на мрежа с риба. (Йоан 21:6, 11) Дали Йехова ни привлича против волята ни? Не. Той ни e дарил със свободна воля и не ни принуждава да му служим. (Второзаконие 30:19, 20) Един библейски учен казва следното във връзка с това: „Няма дръжка от външната страна на вратата на човешкото сърце. То трябва да бъде отворено отвътре.“ Йехова изследва сърцата на милиардите хора в света, търсейки онези, които са искрени. (1 Летописи 28:9) Щом намери такъв човек, Бог откликва по забележителен начин. Как?

Йехова нежно привлича сърцето на онзи, който има „правилна нагласа“. (Деяния 13:48) Той прави това по два начина — чрез библейското послание за добрата новина, достигащо до нас като отделни личности, и чрез светия си дух. Когато види сърце, което приема библейската истина, Йехова използва духа си, за да помогне на този човек да разбере и приложи истината в живота си. (1 Коринтяни 2:11, 12) Без Божията помощ не бихме могли да станем истински последователи на Исус и отдадени служители на Йехова.

„Няма дръжка от външната страна на вратата на човешкото сърце. То трябва да бъде отворено отвътре“

Какво тогава научаваме за Йехова Бог от думите на Исус, записани в Йоан 6:44? Йехова привлича хората, защото вижда нещо добро в сърцата им и е загрижен за тях като отделни личности. Тази истина вдъхнала увереност на жената, спомената в началото. Тя казва: „Да служиш на Йехова, е най–голямата привилегия, която можеш да имаш. Щом Йехова ме е избрал да му служа, следователно съм скъпоценна в очите му.“ А ти? Нима мисълта, че Йехова е загрижен за всеки един от служителите си, не те подтиква да отвориш вратата на сърцето си?

Предложение за четене на Библията през май

Лука 22–24 Йоан 1–16