Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Божиите присъди били жестоки?

Дали Божиите присъди били жестоки?

ЗА ДА отговорим на този въпрос, нека накратко разгледаме два примера от Библията за изпълнение на Божията присъда — Потопа в дните на Ной и унищожението на ханаанците.

ПОТОПЪТ В ДНИТЕ НА НОЙ

КАКВО КАЗВАТ НЯКОИ: „Бог постъпил жестоко, като причинил потоп, който унищожил цялото човечество освен Ной и семейството му.“

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА: Бог заявил: „Не намирам радост в смъртта на неправедния, а в това неправедният да се отвърне от пътя си и да остане жив.“ (Езекиил 33:11) Така че унищожението на злите в дните на Ной не донесло радост на Бога. Защо тогава го причинил?

Според Библията, когато изпълнявал присъдите си над неправедните в миналото, Бог давал „пример на безбожните хора за онова, което ще дойде“. (2 Петър 2:5, 6) В какъв смисъл?

Първо, Бог показал, че макар и унищожението на хора да му причинява болка, той вижда злите, които карат другите да страдат, и им търси отговорност за действията им. Скоро Бог ще сложи край на всички несправедливости и страдания.

Второ, от изпълнението на Божиите присъди в миналото научаваме, че Бог любещо предупреждава хората, преди да нанесе унищожение. Ной говорел на хората за предстоящото бедствие, но повечето не искали да го слушат. В Библията четем: „Те не обръщаха внимание на онова, което ставаше, докато не дойде потопът и не унищожи всички тях.“ (Матей 24:39)

Дали Бог винаги е постъпвал по този начин? Да. Например той предупредил израилтяните, че ако започнат да вършат зло като околните народи, ще позволи на враговете им да завземат земята им, да унищожат столицата им Йерусалим и да ги отведат в плен. Народът на Израил затънал в зли дела, като дори принасял деца в жертва. Дали Йехова се намесил? Да, но след като многократно изпращал пророци да предупредят хората да се променят, преди да е станало твърде късно. Той казал: „Върховният господар Йехова няма да направи нищо, без да разкрие своите тайни на служителите си, пророците.“ (Амос 3:7)

КАК ТОВА ТЕ ЗАСЯГА: Начинът, по който Йехова изпълнявал присъдите си в миналото, ни вдъхва надежда. Можем уверено да очакваме Бог да изпълни присъдата си над жестоките хора, причиняващи страдания на другите. Библията обещава: „Онези, които вършат зло, ще бъдат унищожени ... А кротките ще наследят  земята и ще се наслаждават на изобилие от мир.“ (Псалм 37:9–11) Какво мислиш за присъда, която ще донесе на хората свобода от страданията? Дали би казал, че е жестока, или милостива?

УНИЩОЖЕНИЕТО НА ХАНААНЦИТЕ

КАКВО КАЗВАТ НЯКОИ: „Унищожението на ханаанците било жестока война, която може да се сравни със съвременните геноциди.“

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА: „Всичките [Божии] пътища са справедливи. Той е Бог на верността, в когото няма несправедливост.“ (Второзаконие 32:4) Справедливите действия на Бога не могат да се сравнят с една човешка война. Защо? За разлика от хората Бог вижда какво е сърцето на всеки човек, тоест какъв е той в действителност.

Например, когато Бог осъдил градовете Содом и Гомор и решил да ги заличи от земята, неговият верен служител Авраам се питал дали това е справедливо. Той не можел да си представи неговият справедлив Бог да погуби „праведния заедно с неправедния“. Бог търпеливо го уверил, че дори да има само десет праведници в Содом, ще пощади града заради тях. (Битие 18:20–33) Несъмнено Бог изследвал сърцата на тези хора и видял колко зли били. (1 Летописи 28:9)

По подобен начин Бог осъдил ханаанците и с право наредил унищожението им. Те били известни със своята жестокост, която стигала дотам, че изгаряли децата си живи като жертва за своите богове. * (4 Царе 16:3) Ханаанците знаели, че Йехова бил заповядал на израилтяните да завземат земята. Онези от тях, които останали и воювали, се противопоставили не само на израилтяните, но и на Йехова, който по могъщ начин доказал, че подкрепя своя народ.

Но Бог проявил милост към ханаанците, които се отказали от злите си дела и приели високите му морални стандарти. Например ханаанската блудница Раав била спасена заедно със своето семейство. Освен това, когато жителите на ханаанския град Гаваон помолили за милост, те и всичките им деца били пощадени. (Исус Навиев 6:25; 9:3, 24–26)

КАК ТОВА ТЕ ЗАСЯГА: Можем да извлечем важна поука от изпълнението на Божията присъда над ханаанците. „Денят на съда и на унищожението на безбожните хора“, предсказан в Библията, бързо наближава. (2 Петър 3:7) Ако обичаме Йехова, ще извлечем полза, когато той премахне страданията, като изчисти земята от онези, които отхвърлят справедливото му управление.

Ханаанците били известни със своята жестокост. Те съзнателно се противопоставили на Бога и неговия народ

Йехова любещо напомня на родителите, че изборът, който правят, оказва влияние на децата им. Божието Слово казва: „Избери живота, за да останеш жив — ти и потомството ти, — като обичаш своя Бог, Йехова, като слушаш гласа му и като си му верен.“ (Второзаконие 30:19, 20) Дали това са думи на жесток Бог, или на Бог, който обича хората и иска те да направят правилния избор?

^ абз. 15 Археолози са открили останки, които доказват, че поклонението на ханаанците е включвало жертвоприношение на бебета.