Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да намерим смисъл в живота по примера на Исус

Да намерим смисъл в живота по примера на Исус

„Бяхте призовани ... да следвате неговите стъпки.“ (1 Петър 2:21)

КАКТО обсъдихме в предишната статия, животът на Исус имал смисъл. Затова ако искаме и нашият живот да има смисъл, трябва да подражаваме на Исус и да следваме съветите му.

Всъщност според горния стих Йехова ни насърчава да правим точно това. „Да следваме стъпките“ на Исус, означава да се ръководим от неговия пример и учения във всичко, което правим. Така ще спечелим Божието одобрение и ще намерим смисъл в живота.

Ученията на Исус съдържат принципи, които могат да ни помогнат да му подражаваме. Много от тях намираме в известната му Проповед на планината. Нека да разгледаме някои от тези принципи и как можем да ги приложим в живота си.

ПРИНЦИП: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3)

КАК ТОЗИ ПРИНЦИП ПРИДАВА СМИСЪЛ НА ЖИВОТА НИ:

Исус посочил, че хората имат вродени духовни потребности. Искаме да знаем отговорите на въпроси като: Защо сме тук? Защо има толкова много страдания по света? Наистина ли Бог е загрижен за нас? Има ли задгробен живот? За да намерим смисъл в живота, трябва да научим отговорите на тези въпроси. Исус знаел, че можем да ги открием само на едно място — в Божието Слово, Библията. В молитва към Баща си той казал: „Твоето слово е истина.“ (Йоан 17:17) Наистина ли Божието Слово ще ни помогне да удовлетворим духовните си нужди?

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ:

Като вокалист на известна рок група, Еса бил на път да стане звезда. Въпреки това чувствал, че нещо липсва. Той казва: „Радвах се да бъда в групата, но в същото време исках животът ми да има истински смисъл.“ След време Еса говорил с един Свидетел на Йехова. „Затрупах го с въпроси — разказва той. — Логичните му отговори, основани на Свещеното писание, ме заинтригуваха и се съгласих да изучавам Библията с него.“ Това, което Еса научил, му оказало силно въздействие и го подбудило да посвети живота си на Йехова. Той споделя: „В миналото постоянно се забърквах в проблеми и неприятности. Сега животът ми има истински смисъл.“ *

ПРИНЦИП: „Щастливи са милостивите.“ (Матей 5:7)

КАК ТОЗИ ПРИНЦИП ПРИДАВА СМИСЪЛ НА ЖИВОТА НИ:

Милостта включва проявата на състрадание, загриженост и внимание към другите. Исус бил милостив към нуждаещите се. Подбуден от дълбоко състрадание, той поемал инициативата да облекчи страданията им. (Матей 14:14; 20:30–34) Ако и ние сме милостиви подобно на Исус, животът ни ще има повече смисъл, защото проявата на милост носи щастие. (Деяния 20:35) Можем да проявяваме милост с мили думи и дела, като помагаме на тези, които се нуждаят от помощта ни. Наистина ли така ще изпитваме повече радост?

Мария и Карлос

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ:

Мария и съпругът ѝ Карлос са пример в това отношение. Бащата на Мария е вдовец и от няколко години е на легло. Мария и Карлос са го взели да живее при тях и се грижат за всичките му нужди. Те прекарват много безсънни нощи, като дори  се налага да го карат до болницата, когато получи диабетна криза. Признават, че понякога се изтощават. Но са щастливи, както казал Исус, защото са удовлетворени, че осигуряват на бащата на Мария грижите, от които се нуждае.

ПРИНЦИП: „Щастливи са миротворците.“ (Матей 5:9)

КАК ТОЗИ ПРИНЦИП ПРИДАВА СМИСЪЛ НА ЖИВОТА НИ:

Когато се стремим към мир с другите, имаме по–добри взаимоотношения с хората около нас. От полза е да следваме библейския съвет: „Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички хора.“ (Римляни 12:18) Към „всички хора“ спадат членовете на семейството ни и други, които може би не споделят нашите вярвания. Наистина ли, като сме миротворци, ще придадем смисъл на живота си?

Наир

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ:

Една жена на име Наир през годините се сблъскала с много ситуации, в които ѝ било изключително трудно да запази мира, особено в семейството си. Откакто съпругът ѝ я изоставил преди около 15 години, тя отглежда сама децата си. Единият от синовете ѝ бил наркоман и често ставал неконтролируем и заплашвал нея и дъщеря ѝ. Наир смята, че наученото от Библията ѝ дава сили да се стреми към мир дори при такива трудни обстоятелства. Тя се старае да не спори и да не се кара с другите. Полага усилия да е мила и състрадателна. (Ефесяни 4:31, 32) Наир е убедена, че като се е научила да се стреми към мир, има възможно най–добрите отношения с членовете на семейството си и останалите.

ДА МИСЛИМ ЗА БЪДЕЩЕТО

Ако следваме мъдрите съвети на Исус, ще изпитваме щастие и удовлетворение. Но за да има животът ни истински смисъл, трябва да знаем и какво ни очаква в бъдеще. Все пак доколко смислен може да е животът ни, като знаем, че в крайна сметка ще се разболеем, остареем и умрем? За съжаление, такава е реалността днес.

Има обаче добри новини! Йехова е предвидил чудесно бъдеще за всички, които се стремят „да следват стъпките“ на Исус. Той обещава скоро да установи праведен нов свят, в който ще се изпълни първоначалният му замисъл — верните на Бога хора да живеят вечно в съвършено здраве. В Библията се казва: „Ето, шатърът на Бога е при хората и Бог ще живее с тях, и те ще бъдат негов народ. И самият той ще бъде с тях, и ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

Споменатата в първата статия 84–годишна Мария се радва, че има надеждата да види изпълнението на тези думи. А ти? Искаш ли да научиш повече за „истинския живот“ — живота под управлението на Божието Царство? (1 Тимотей 6:19) Ако да, говори с някой от местните Свидетели на Йехова или пиши до издателите на това списание. *

^ абз. 8 Можеш да прочетеш целия разказ на Еса на стр. 8, 9.

^ абз. 18 Книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова, е помогнала на много хора да изучават Библията по теми.