Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ОТГОВОРИ НА БИБЛЕЙСКИ ВЪПРОСИ

Отговори на библейски въпроси

Можем ли да разберем посланието на Библията?

Библията е Божието Слово. Тя е като писмо от любещ баща. (2 Тимотей 3:16) В Библията Бог разкрива какво изисква от нас, защо допуска злото и какво ще направи за човечеството в бъдеще. Но много религиозни водачи изопачават ученията на Библията, в резултат на което мнозина смятат, че те не могат да бъдат разбрани. (Деяния 20:29, 30)

Йехова Бог иска да знаем истината за него. За тази цел ни е дал книга, чието послание може да бъде разбрано. (Прочети 1 Тимотей 2:3, 4.)

Как можем да разберем ученията на Библията?

Освен че ни е дал Библията, Йехова ни осигурява и помощ да я разбираме. Той изпратил Исус да учи хората. (Лука 4:16–21) Исус помагал на слушателите си да разберат Свещеното писание, като им обяснявал значението на много откъси от него. (Прочети Лука 24:27, 32, 45.)

Исус установил християнския сбор, за да бъде продължена дейността, започната от него. (Матей 28:19, 20) Днес истинските последователи на Исус помагат на хората да разберат какво учи Библията за Бога. Ако и ти искаш да се запознаеш с ученията на Библията, Свидетелите на Йехова ще се радват да ти помогнат. (Прочети Деяния 8:30, 31.)