Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИБЛИЖИ СЕ ДО БОГА

„Искайте и ще ви се даде“

„Искайте и ще ви се даде“

„Господарю, научи ни как да се молим.“ (Лука 11:1) Тази молба към Исус била отправена от един от неговите ученици. В отговор Исус посочил два примера, от които научаваме как да се молим, за да бъдем чути от Бога. Ако някога си се питал дали Бог слуша молитвите ти, несъмнено отговорът на Исус ще бъде от интерес за тебе. (Прочети Лука 11:5–13.)

Първият пример насочва вниманието ни към онзи, който се моли. (Лука 11:5–8) В разказа на Исус един мъж е посетен от гост през нощта и няма храна да го нагости. За домакина ситуацията е неотложна. Въпреки късния час той отива до дома на свой приятел и го моли да му заеме хляб. Най–напред приятелят не иска да стане, защото цялото му семейство е заспало. Но без да се притеснява, мъжът продължава да настоява, докато най–накрая неговият приятел става и му дава необходимата храна. *

Какво научаваме от този пример за молитвата? Исус ни казва, че трябва да сме настойчиви — да искаме, да търсим и да чукаме. (Лука 11:9, 10) Защо? Дали Исус имал предвид, че когато се молим, сякаш стоим пред вратата на един неотзивчив Бог? Не. Исус по–скоро искал да каже, че за разлика от колебливия приятел, Бог има голямо желание да удовлетвори правилните молби на онези, които се молят с вяра. Ние показваме вярата си чрез своята настойчивост. Като се молим многократно, разкриваме, че наистина се нуждаем от онова, за което се молим, и наистина вярваме, че Бог може да ни го даде, ако това е според волята му. (Марко 11:24; 1 Йоан 5:14)

Вторият пример насочва вниманието ни към „онзи, който слуша молитви“, Йехова. (Псалм 65:2) Исус попитал: „Кой баща измежду вас ще даде на сина си, който му иска риба, змия вместо риба? Или ако му поиска яйце, ще му даде скорпион?“ Отговорът е ясен — никой грижовен баща няма да даде на детето си нещо, което би му навредило. След това Исус обяснил поуката за нас: Щом несъвършените човешки бащи ‘дават добри дарове’ на децата си, „то колко повече Бащата, който е на небето, ще даде свети дух“ — най–добрия подарък — на земните си деца, които го молят за това! * (Лука 11:11–13; Матей 7:11)

Бог има голямо желание да удовлетвори правилните молби на онези, които се молят с вяра

Какво разкрива този пример за Йехова, „онзи, който слуша молитви“? Исус ни подканя да гледаме на Йехова като на любещ Баща, който с желание удовлетворява нуждите на своите деца. Така че служителите на Йехова могат свободно да се обръщат към него и да изказват най–съкровените си желания. И като знаят, че той иска най–доброто за тях, ще приемат с радост отговора на молитвите си, дори и да не е напълно според очакванията им. *

Предложение за четене на Библията през април

Лука 7–21

^ абз. 4 Този пример на Исус показва характерни за живота на юдеите обичаи. Те гледали на проявяването на гостоприемство като на свято задължение. Семействата приготвяли хляб колкото за деня и затова, в случай че той свършел, било обичайно да поискат назаем. Ако семейството било бедно, всички спели на пода в една стая.

^ абз. 6 Исус често използвал израза „то колко повече“, за да подтикне слушателите си към размисъл и да им помогне да стигнат до правилно заключение. Един учен обяснява: „Логиката е следната: ‘Щом А е вярно, то колко повече е вярно Б.’“

^ абз. 7 За да научиш повече как да се молиш, така че Бог да те чуе, виж гл. 17 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.