СТРАЖЕВА КУЛА април 2013 г. | Как да намерим смисъл в живота?

Нашият Създадел желае да намерим истинския смисъл в живота. Какво може да ни помогне да го намерим?

ТЕМА НА БРОЯ

Възможно ли е да намерим смисъл в живота?

Особено когато се сблъскваме с тревоги и страдания, се питаме възможно ли е да намерим смисъл в живота.

ТЕМА НА БРОЯ

Исус Христос ни показва как да намерим смисъл в живота

Виж четири фактора, които придали истински смисъл на живота на Исус.

ТЕМА НА БРОЯ

Да намерим смисъл в живота по примера на Исус

Примери от реалния живот показват как, ако прилагаме думите на Исус от Проповедта на планината, можем да намерим смисъл в живота.

БИБЛИЯТА ПРОМЕНЯ ЖИВОТА НА ХОРАТА

„Бях много пропаднал“

Въпреки успеха си в музикалната индустрия Еса чувствал, че животът му няма истински смисъл. Научи как този хевиметъл музикант намерил истинско щастие.

Знаеш ли. . .

Защо древната Ниневия била наречена ‘град, който пролива кръв’? Защо древните израилтяни изграждали ограда около покрива на къщата си?

ПРИБЛИЖИ СЕ ДО БОГА

„Искайте и ще ви се даде“

Разгледай два примера на Исус от Лука 11 глава, за да разбереш какво да направиш, за да бъдат молитвите ти чути от Бога.

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

Той ходел с истинския Бог

Какво можем да научим от Ной, жена му и семейството им?

Отговори на библейски въпроси

Йехова Бог иска да знаеш истината. Той ще ти помогне да разбереш посланието на Библията.

Други теми онлайн

Какво представлява библейското изучаване?

Научи отговорите на някои въпроси за безплатния ни курс за изучаване на Библията.