Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

Как юдеите от първи век подготвяли мъртвите за погребение?

Юдеите погребвали мъртвите почти веднага след смъртта, обикновено на същия ден. Те правели това поради две причини. Първо, в горещия климат в Близкия изток мъртвите тела бързо се разлагат. Второ, според общоприетия възглед по онова време оставянето на тялото непогребано в продължение на дни било позор за починалия и неговото семейство.

В евангелията и книгата Деяния се споменават най–малко четири погребения, извършени в деня на смъртта. (Матей 27:57–60; Деяния 5:5–10; 7:60 — 8:2) Векове по–рано скъпата съпруга на Яков, Рахил, починала, докато семейството било на път. Яков не се върнал назад, за да я погребе в семейната гробница, а положил тялото в гроб „по пътя към ... Витлеем“. (Битие 35:19, 20, 27–29)

Библейските разкази разкриват, че юдеите обръщали голямо внимание на подготвянето на мъртвеца за погребение. Семейството и приятелите измивали тялото, намазвали го с благоухания и масло и го увивали в парчета плат. (Йоан 19:39, 40; Деяния 9:36–41) Съседи и други идвали да изразят скръбта си, както и да утешат семейството. (Марко 5:38, 39)

Дали погребението на Исус било извършено според юдейските обичаи?

Юдеите погребвали мъртвите в пещери и гробници, изсечени в меки скали, характерни за много части на Израил. По този начин следвали образеца, оставен от патриарсите. Авраам, Сара, Исаак, Яков и други били погребани в пещерата Махпелах близо до Хеврон. (Битие 23:19; 25:8, 9; 49:29–31; 50:13)

Исус бил погребан в изсечена в скала гробница. (Марко 15:46) Такава гробница обикновено била с тесен вход. Вътре имало няколко разположени една над друга ниши, в които да бъдат поставени телата на починали членове на семейството. След разлагането на тялото костите били събирани и поставяни в каменна кутия, или урна, какъвто бил обичаят в дните на Исус. Така било осигурявано място в гробницата за други членове на семейството.

Тъй като Моисеевият закон изисквал юдеите да спазват съботата, те не можели да извършват погребални приготовления на този ден. Исус умрял около три часа преди началото на съботния ден, затова Йосиф от Ариматея и други погребали тялото му, без да са го подготвили напълно. (Лука 23:50–56) Поради тази причина някои жени отишли при гробницата на Исус в деня след събота, надявайки се да довършат процедурата. (Марко 16:1; Лука 24:1)