Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ВЪПРОСИ НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Дали Исус обещал на престъпника да отиде на небето?

Дали Исус обещал на престъпника да отиде на небето?

Този въпрос възниква, тъй като Исус обещал на престъпника, който бил прикован на стълб до него, да живее в рая. Исус казал следното: „Казвам ти истината днес, ще бъдеш с мене в рая.“ (Лука 23:43) Обърни внимание, че Исус не споменал къде ще бъде раят. Тогава имал ли предвид, че престъпникът ще бъде заедно с него в небето?

Първо, нека разгледаме дали престъпникът отговарял на изискванията за небесен живот. Онези, които имат надеждата да живеят в небето, трябва да са покръстени във вода и със свети дух и така да станат заченати чрез духа ученици на Исус. (Йоан 3:3, 5) Освен това е необходимо да спазват Божиите морални стандарти и да проявяват качества като честност, неопетненост и състрадание. (1 Коринтяни 6:9–11) Те трябва да останат верни на Бога и Христос до края на земния си живот. (Лука 22:28–30; 2 Тимотей 2:12) Само ако отговарят на тези изисквания, те могат да бъдат сметнати за достойни за възкресение в небето и за важната задача, която ги очаква там — заедно с Христос да служат като свещеници и царе над човечеството хиляда години. (Откровение 20:6)

За разлика от това мъжът, прикован до Исус, живял като престъпник и умрял като престъпник. (Лука 23:32, 39–41) Вярно е, че проявил уважение, като казал на Исус: „Спомни си за мене, когато станеш цар.“ (Лука 23:42) Но той не бил покръстен, заченат чрез духа ученик на Исус, нито през живота си показал дела на праведност, вярност и издръжливост. Дали изглежда логично Исус да му е обещал да царува в небето заедно с верните му последователи, които са доказали своята неопетненост? (Римляни 2:6, 7)

Да обясним с пример: Ако някой, който е откраднал парите ти, те помоли да му простиш, може да решиш да не повдигаш обвинения срещу него. Но ще му повериш ли грижата за бизнеса или семейството си? Най–вероятно ще възложиш тази отговорност само на някого, който е доказал, че можеш да му имаш пълно доверие. По подобен начин онези, на които е дадена възможността да живеят в небето, трябва да докажат, че ще се придържат към Божиите праведни стандарти, когато управляват над човечеството. (Откровение 2:10) Макар че явно бил искрен, когато отправил молбата си в последния момент, престъпникът не бил доказал това.

Но някой може да попита: „Нима Исус не казал на престъпника, че ще бъде с него в небето още на същия ден?“ Това не е възможно, тъй като самият Исус не отишъл на небето на същия ден. Той бил „в сърцето на земята“, или гроба, в продължение на три дни. (Матей 12:40; Марко 10:34) Дори след възкресението си той останал на земята 40 дни, преди да се възнесе на небето. (Деяния 1:3, 9) Следователно престъпникът няма как да е отишъл на небето с Исус на същия ден.

Тогава в какъв рай ще бъде престъпникът? След възкресението той ще бъде в земния рай, над който ще управлява Исус. (Деяния 24:15; Откровение 21:3, 4) За да научиш повече за този рай и за Божиите изисквания, се обърни към Свидетелите на Йехова.