Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Защо Исус е наречен Божи син?

Бог няма буквална съпруга, от която да има деца. Но той е Създателят на всичко живо. Хората били създадени със способността да подражават на качествата на Бога. Ето защо първият човек, когото Бог създал, Адам, е наречен „син на Бога“. По подобен начин Исус е наречен „Божия син“, тъй като бил създаден с качества като тези на своя Баща. (Прочети Лука 3:38; Йоан 1:14, 49.)

Кога е бил създаден Исус?

Бог създал Исус, преди да създаде Адам. Всъщност Бог създал Исус и след това го използвал за създаването на всичко останало, включително и ангелите. Затова в Библията Исус е наречен „първородния измежду цялото творение“ на Бога. (Прочети Колосяни 1:15, 16.)

Преди да се роди във Витлеем, Исус живял като духовна личност в небето. В определеното време Бог прехвърлил живота на Исус от небето в утробата на Мария и той бил роден като човек. (Прочети Лука 1:30–32; Йоан 6:38; 8:23.)

Защо Бог направил така, че Исус да бъде роден като човек на земята? Каква специална роля изпълнил Исус? Можеш да намериш отговорите на тези въпроси в Библията. Те ще подобрят разбирането ти и ще засилят признателността ти за онова, което Бог и Исус са направили за тебе.