Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Моисей — пример за вяра

Моисей — пример за вяра

КАКВО Е ВЯРА?

Както е използвана в Библията, думата „вяра“ се отнася за твърдо убеждение в нещо, което не се вижда, но за което има надеждни доказателства. Човек, който вярва в Бога, е уверен, че Той ще изпълни всички свои обещания.

КАК МОИСЕЙ ПРОЯВЯВАЛ ВЯРА?

Моисей съсредоточавал живота си върху Божиите обещания. (Битие 22:15–18) Той имал възможността да се радва на удобен живот в разкош в Египет, но се отказал от нея. Моисей ‘избрал да понася жестокото отношение заедно с Божия народ, вместо временно да се наслаждава на греха’. (Евреи 11:25) Дали това било импулсивно решение, за което по–късно съжалявал? Не, в Библията се казва, че Моисей ‘бил непоколебим, сякаш виждал Невидимия’. (Евреи 11:27) Той никога не съжалявал за избора си, основан на вярата му в Бога.

Освен това Моисей полагал усилия да укрепва вярата на другите. Например обърни внимание какво се случило, когато израилтяните сякаш били попаднали в капан между войската на фараона и Червено море. Смятайки, че гибелта им е неизбежна, израилтяните извикали за помощ към Йехова и Моисей. Какво направил Моисей?

Моисей навярно не знаел, че Бог възнамерява да раздели водите на Червено море и така да проправи път за израилтяните. Но Моисей бил уверен, че Бог ще направи нещо, за да защити народа си. Той искал събратята му да имат същата увереност. В Библията четем: „Моисей каза на народа: ‘Не се страхувайте! Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси днес!’“ (Изход 14:13) Успял ли Моисей да укрепи вярата на другите израилтяни? Да, защото в Библията не само за Моисей, но и за всички израилтяни се казва: „Чрез вярата си те прекосиха Червено море като по суша.“ (Евреи 11:29) Вярата на Моисей донесла полза не само на него, но и на всички, които се поучили от примера му.

КАКВА Е ПОУКАТА ЗА НАС?

Можем да подражаваме на Моисей, като се съсредоточаваме върху Божиите обещания. Например Бог обещава да се грижи за нашите материални нужди, ако поставяме службата за него на първо място в живота си. (Матей 6:33) Вярно е, че може да е трудно да устояваме на влиянието на материализма, който е широко разпространен днес. Но можем да бъдем уверени, че ако правим всичко по силите си да живеем скромно и да се съсредоточаваме върху службата си за Бога, той ще ни осигурява онова, от което се нуждаем. Йехова обещава: „Няма да те изоставя, нито ще те напусна.“ (Евреи 13:5)

Важно е да помагаме и на другите да укрепват вярата си. Например мъдрите родители осъзнават каква важна роля имат в изграждането на вярата на децата си. Докато растат, децата се нуждаят от ценното познание, че Бог съществува и че има стандарти за правилно и погрешно. Освен това трябва да им се помогне да се убедят, че следването на неговите стандарти е най–добрият начин на живот. (Исаия 48:17, 18) Родителите дават на децата си скъпоценен подарък, като им помагат да изградят вяра, „че Бог съществува и че възнаграждава онези, които усърдно го търсят“. (Евреи 11:6)