Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 БИБЛИЯТА ПРОМЕНЯ ЖИВОТА НА ХОРАТА

„Те искаха сам да се убедя какво учи Библията“

„Те искаха сам да се убедя какво учи Библията“
  • ГОДИНА НА РАЖДАНЕ: 1982
  • СТРАНА: ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА
  • ПРЕДИ: БИЛ МОРМОН

МОЕТО МИНАЛО:

Роден съм в Санто Доминго (Доминиканска република) като последното от четирите деца в семейството. Родителите ми бяха образовани и искаха да отгледат децата си в добра социална среда. Четири години преди да се родя, родителите ми се запознали с мисионери от мормоните. Спретнатото им облекло и добрите им обноски направили силно впечатление на майка ми и баща ми и те решили нашето семейство да е едно от първите на острова, присъединили се към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, или Църквата на мормоните.

Докато растях, се радвах да участвам в развлеченията, организирани от църквата, и уважавах възгледа на мормоните за семейния живот и морала. Гордеех се, че съм мормон, и си поставих за цел един ден да стана мисионер.

Когато бях на 18 години, семейството ми се премести в САЩ, за да мога да постъпя в добър колеж. Около година по–късно леля ми и чичо ми, които бяха Свидетели на Йехова, ни посетиха във Флорида. Те ни поканиха да отидем с тях на един библейски конгрес. Забелязах, че всички около мене следяха стиховете в Библията си и си водеха бележки. Затова помолих за лист и химикал и започнах да правя същото.

След конгреса леля ми и чичо ми казаха, че щом имам желание да стана мисионер, могат да ми помогнат да науча повече за Библията. Тази идея ми допадна, тъй като по това време знаех повече за Книгата на Мормон, отколкото за Библията.

КАК БИБЛИЯТА ПРОМЕНИ ЖИВОТА МИ:

По време на библейските разговори, които провеждахме по телефона, леля ми и чичо ми винаги ме насърчаваха да сравнявам вярванията си със записаното в Библията. Те искаха сам да се убедя какво учи Библията.

 Бях приел много вярвания на мормоните, за които не бях сигурен дали са в съгласие с Библията. Леля ми ми изпрати списание „Пробудете се!“ от 8 ноември 1995 г., издадено от Свидетелите на Йехова, в което имаше няколко статии за мормоните. С изненада установих, че не съм наясно с много от ученията им. Това ме подтикна да изследвам официалния сайт на мормоните, за да видя дали информацията в „Пробудете се!“ е достоверна. Тя отговаряше на истината, както се убедих и когато посетих музеи на мормоните в Юта.

Дотогава вярвах, че Книгата на Мормон и Библията се допълват взаимно. Но когато започнах да чета Библията по–внимателно, забелязах противоречия между ученията на мормоните и записаното в нея. Например в Библията в Езекиил 18:4 се казва, че душата умира. Но в Книгата на Мормон в Алма 42:9 пише: „Душата не може никога да умре.“

В допълнение на тези несъответствия бях обезпокоен и от националистичните идеи, проповядвани от мормоните. Например според мормоните Едемската градина е била в окръг Джаксън (щата Мисури). Освен това техните водачи учат, че „когато Божието Царство започне да управлява, на стълба на свободата и равноправието гордо ще се развее неопетненото знаме на САЩ“.

Питах се как родната ми страна, или която и да било друга, ще се впише в тази картина. Повдигнах този въпрос, когато разговарях по телефона с един млад мормон, който се обучаваше за мисионер. Попитах го директно дали би воювал срещу други мормони, ако неговата страна беше във война с тяхната. Много се изненадах, когато той отговори с „да“! Продължих да изследвам задълбочено ученията на своята религия и разговарях с видни представители на църквата на мормоните. Беше ми казано, че отговорите на моите въпроси са свързани с тайни, които един ден ще бъдат разкрити, щом светлината стане по–ярка.

Разочарован от техните обяснения, се замислих още по–сериозно за причините, поради които исках да стана мисионер при мормоните. Осъзнах, че бях привлечен от идеята да бъда мисионер, точно както бих бил привлечен от всяка друга хуманитарна дейност. Позицията в обществото, която неминуемо бих имал като мисионер, също ме изкушаваше. Но що се отнася до Бога, много неща за него не ми бяха ясни. Въпреки че доста пъти бях прелиствал Библията, не я ценях истински. Нямах никаква представа за Божието намерение за земята и за човечеството.

КАКВА ПОЛЗА СЪМ ИЗВЛЯКЪЛ:

От изучаването си на Библията със Свидетелите на Йехова научих какво е Божието име, какво става при смъртта и каква роля има Исус в изпълнението на Божието намерение. Най–накрая опознах тази чудесна книга и се радвах да споделям онова, което научавах, с другите. Знаех, че Бог съществува, но сега мога да говоря с него в молитва като с най–добър Приятел. Покръстих се на 12 юли 2004 г. и шест месеца по–късно започнах да участвам целодневно в християнската служба.

В продължение на пет години работих в световната централа на Свидетелите на Йехова в Бруклин. Много се радвах да помагам в издаването на Библии и основана на Библията литература, която носи полза на милиони хора по цялата земя. Продължавам да изпитвам наслада да помагам на другите да учат за Бога.