Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Оказване на помощ на нуждаещите се

Оказване на помощ на нуждаещите се

„Който има добронамерено око, ще бъде благословен, понеже дава от хляба си на бедния.“ (ПРИТЧИ 22:9)

Защо някои хора празнуват Коледа?

Тъй като Исус помагал на бедните, болните и опечалените, някои искат да следват неговия пример. Те смятат, че най–подходящото време за това е Коледа, когато благотворителните организации полагат допълнителни усилия да събират дарения.

Защо е трудно постижимо?

По време на коледните празници много хора се отдават на пазаруване, забавления и посещават приятели и роднини. Поради всичко това не им остават почти никакво време, сили и средства да направят нещо повече за бедните и нуждаещите се, освен да изпратят някакво дарение.

Полезни библейски принципи.

„Не отказвай никакво добро на онези, които се нуждаят от него, когато ръката ти има силата да го направи.“ (Притчи 3:27) Бедните, гладните и опечалените не страдат само на Коледа. Ако виждаш, че някой се нуждае от помощ и „ръката ти има силата“ да помогне, защо да чакаш определен празник? Твоите добри и милостиви дела несъмнено ще бъдат благословени.

„Всеки първи ден на седмицата нека всеки един от вас в дома си отделя по нещо настрана, според това как вървят работите му.“ (1 Коринтяни 16:2) Апостол Павел дал този съвет на християните през първи век, които искали да помагат на бедните. Можеш ли да ‘отделяш настрана’ малка сума пари, която редовно да даваш на отделни хора или на организация, която използва разумно финансовите си средства? Така ще можеш да си сигурен, че се грижиш за нуждаещите се и в същото време даваш според възможностите си.

„Не забравяйте да вършите добро и да споделяте каквото имате с другите, защото такива жертви са угодни на Бога.“ (Евреи 13:16) Обърни внимание, че освен ‘да споделяме каквото имаме с другите’, трябва ‘да не забравяме да вършим добро’, или да помагаме на другите. Например мъдрите родители учат децата си да помагат на възрастните в ежедневните им задачи, да насърчават болните чрез картичка, посещение или телефонно обаждане и да са загрижени за децата, които са бедни или имат физически ограничения. По този начин децата се учат да са мили и щедри през цялата година.

Мъдрите родители учат децата си да помагат на възрастните, болните и на децата с физически ограничения. По този начин децата се учат да са мили и щедри през цялата година