Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

Сгрешил ли Исус, като казал, че солта може да обезсолее?

В своята Проповед на планината Исус казал на последователите си: „Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, как ще ѝ бъде върната солеността? Тя вече не става за нищо друго, освен да бъде изхвърлена навън, за да я тъпчат хората.“ (Матей 5:13) Солта е консервант. Затова сравнението, което Исус използвал, вероятно означавало, че неговите ученици могат и трябва да предпазват другите от духовна и морална поквара.

Залежи на сол, мъртво море

Но относно думите на Исус, че солта може да обезсолее, в „Международна стандартна библейска енциклопедия“ се казва: „Солта от района на Мъртво море обикновено била примесена с други минерали, следователно можела да се разтвори и от сместа да остане безвкусно вещество.“ Разбираемо е защо Исус казал, че остатъците ‘вече не стават за нищо друго, освен да бъдат изхвърлени навън’. „Въпреки че примесената сол от Мъртво море била с по–ниско качество от солта от повечето други морета — се казва още в енциклопедията, — лесният достъп до нея (можела просто да се събира по брега) я е превърнал в основен източник на сол за Палестина.“

Какво значение имала за слушателите на Исус неговата притча за изгубената драхма?

Драхма

Исус разказал притча за една жена, която имала десет драхми. Когато изгубила една от тях, запалила светилник и помела внимателно къщата си, за да я намери. (Лука 15:8–10) В дните на Исус една драхма приблизително се равнявала на дневната надница, следователно загубата, спомената в притчата, не била никак малка. Но описаният пример бил взет от ежедневието и поради други причини.

Някои справочници показват, че жените често използвали монети за украшение. Така че Исус може да е говорил за монета, която била част от ценен накит или зестра. Независимо какъв бил случаят, е разбираемо защо когато жената изгубила една от десетте си драхми, се притеснявала толкова много, докато не я намерила.

Освен това по времето на Исус къщите на обикновените хора били правени така, че светлината и топлината да проникват възможно най–малко. Ако имали прозорци, те били едва няколко. Подът бил покрит със слама или с други сухи растения. Ако паднела монета, било много трудно да се намери. „Затова — казва един учен — когато нещо сравнително малко, като една монета, било загубвано в такова място, запалването на светилник и помитането на къщата били най–естественият начин за намирането му.“