Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Редно ли е да задаваме въпроси на Бога?

Редно ли е да задаваме въпроси на Бога?

НЯКОИ хора твърдят, че е погрешно да задаваме въпроси на Бога. Според тях е проява на неуважение да питаме защо Бог позволява или не позволява да стават някои неща. Дали и ти си на същото мнение?

Ако е така, може да се изненадаш да научиш, че много добри хора са задавали въпроси на Бога. Обърни внимание на следните примери:

Верният мъж Йов: „Защо неправедните живеят, достигат старост и са по–богати от другите?“ (Йов 21:7)

Лоялният пророк Авакум: „Защо гледаш онези, които проявяват невярност, защо мълчиш, когато неправедният поглъща по–праведния от себе си?“ (Авакум 1:13)

Исус Христос: „Боже мой, Боже мой, защо ме изостави?“ (Матей 27:46)

Ако прочетеш контекста на посочените цитати, ще забележиш, че Йехова * Бог не се засегнал от въпросите на тези искрени хора. Това не е изненадващо. Например Бог не се обижда, когато го молим да удовлетворява основните ни физически потребности, за да бъдем здрави. Той щедро ни осигурява необходимото за живота. (Матей 6:11, 33) Също така с радост ни дава информация, която допринася за доброто ни умствено и емоционално състояние. (Филипяни 4:6, 7) Исус казал на учениците си: „Не преставайте да искате и ще ви бъде дадено, не преставайте да търсите и ще намерите.“ (Матей 7:7) Ясно е, че Исус нямал предвид само материални неща, но и отговори на важни въпроси.

Ако имаше възможност, кой от следните въпроси би задал на Бога?

  • Какъв е смисълът на живота ми?

  • Какво ще стане с мене, когато умра?

  • Защо позволяваш да страдам?

Тъй като „цялото Писание е вдъхновено от Бога“, ще намериш отговорите, които Бог дава на тези въпроси, в неговото Слово, Библията. (2 Тимотей 3:16) Разгледай какво подтикнало някои хора да зададат въпросите по–горе и научи отговорите, записани в Библията.

^ абз. 7 Според Библията Йехова е името на Бога.