Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Европейският съд потвърждава правото на отказ от военна служба по съвест

Европейският съд потвърждава правото на отказ от военна служба по съвест

ПО ЦЕЛИЯ свят Свидетелите на Йехова са познати с неутралната си позиция спрямо политиката и военните конфликти. Те силно вярват, че трябва да „изковат мечовете си на палешници“ и да не „се учат да воюват“. (Исаия 2:4) От друга страна не пречат на онези, които решават да служат в армията. Но какво да кажем, ако съвестта на един Свидетел на Йехова не му позволява да служи в армията, а това е задължително в страната, в която живее? Именно в такава ситуация попаднал млад мъж на име Вахан Баятян.

Как въпросът стига до Европейския съд

Вахан е роден през април 1983 г. в Армения. През 1996 г. той и някои негови роднини започнали да изучават Библията със Свидетелите на Йехова, а когато станал на 16 години, се покръстил. С течение на времето Вахан развил дълбоко уважение към ученията на Исус Христос, включително към неговата заповед последователите му да не използват оръжия. (Матей 26:52) Но скоро след покръстването си Вахан бил изправен пред важно решение.

Според арменските закони военната служба е задължителна за всички млади мъже, навършили 18 години. При отказ те могат да бъдат наказани с лишаване от свобода до три години. Вахан искал да служи в полза на съгражданите си. Но в същото време не искал да накърнява своята обучена от Библията съвест. Как тогава постъпил?

Щом през 2001 г. станал годен за военна служба, Вахан започнал да пише писма до властите в Армения. В тях той обяснявал, че военната служба ще накърни съвестта му и противоречи на религиозните му вярвания. Същевременно посочил, че вместо това е готов да извършва алтернативна цивилна служба.

Вахан Баятян пред затвора в Нубарашен (Армения)

Изминала повече от една година, през която Вахан продължил да моли властите  да уважат отказа му от военна служба по съвест. През септември 2002 г. обаче той бил арестуван и по–късно обвинен в нарушаване на закона за военната повинност. Вахан бил осъден на 18 месеца затвор. Но прокурорът не се задоволил с това наказание. Само месец след издаването на присъдата подал иск в апелативния съд за по–строго наказание. Той твърдял, че отказът на Вахан от военна служба поради религиозните му убеждения е „неоснователен и опасен“. Апелативният съд удовлетворил иска на прокурора и увеличил присъдата на Вахан на 30 месеца лишаване от свобода.

Вахан обжалвал това решение в най–висшата съдебна инстанция на Армения. През януари 2003 г. Касационният съд потвърдил присъдата, издадена от апелативния съд. Вахан веднага бил преместен в един затвор и започнал да излежава присъдата си заедно с убийци, наркотрафиканти и изнасилвачи.

Делото се разглежда от Европейския съд

От 2001 г. Армения е член на Съвета на Европа. Затова нейните граждани имат правото да обжалват съдебни решения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), след като безуспешно са търсили справедливост в родината си. Точно това направил Вахан. В жалбата си той посочил, че присъдата му за неговия отказ да служи в армията нарушава член 9 на Европейската конвенция за правата на човека. Той помолил правото му на отказ от военна служба по съвест да бъде защитено въз основа на този член на Конвенцията — нещо, което не било постигано дотогава.

На 27 октомври 2009 г. ЕСПЧ съобщил решението си. Съдът заявил, че в съгласие със съществуващата съдебна практика свободата на съвестта, постановена в член 9 на Европейската конвенция, не защитава правата на онези, които отказват да служат в армията по съвест.

Вахан Баятян с жена си Цувинар и сина си Вахе

По това време Вахан отдавна бил излязъл от затвора, бил женен и имал малък син. Той бил разочарован от решението на Съда. Трябвало да реши дали да се откаже от делото, или да обжалва в Голямата камара на ЕСПЧ. Той избрал второто. Обикновено Голямата камара се занимава само с извънредни случаи, затова Вахан бил много радостен, когато делото му било прието за разглеждане.

Накрая, на 7 юли 2011 г., Голямата камара на ЕСПЧ в Страсбург се произнесла по случая. Със забележително мнозинство от 16 гласа за и един против Съдът стигнал до извода, че Армения е нарушила правото на свобода на съвестта  на Вахан Баятян, когато го осъдила и хвърлила в затвора поради отказа му от военна служба по съвест. Единственият глас против бил на съдията от Армения.

Вахан Баятян с правните си съветници в Европейския съд по правата на човека на 24 ноември 2010 г.

Защо това решение е толкова забележително? Защото за първи път в историята на ЕСПЧ правото на отказ от военна служба по съвест беше счетено за напълно защитено от член 9 на Конвенцията. В резултат на това Съдът обяви хвърлянето в затвора на личности, отказващи военна служба по съвест, за нарушение на основните права в едно демократично общество.

Съдът отбеляза следното относно позицията на Свидетелите на Йехова: „Следователно Съдът няма причини да се съмнява, че отказът на жалбоподателя от военна служба е мотивиран от неговите религиозни вярвания, които той искрено отстоява и са в сериозен и непреодолим конфликт със задължението му да извършва военна служба.“

Реакцията, предизвикана от решението

През последните две десетилетия над 450 Свидетели на Йехова, отказващи военна служба по съвест, бяха осъдени в Армения. По време на подготовката на тази статия 58 млади мъже в страната се намираха в затвора, защото поради религиозните си вярвания отказаха да служат в армията. Петима от тях бяха хвърлени в затвора след историческото решение по делото „Баятян срещу Армения“. * В един от случаите, когато младежът подал молба местният прокурор да прекрати процеса, воден против него поради отказа му от военна служба по съвест, прокурорът я отхвърлил. В писмения си отговор той заявил: „Решението на Европейския съд по делото ‘Баятян срещу Армения’ от 7 юли 2011 г. не може да бъде приложено в този случай, тъй като е очевидно, че няма прилика между обстоятелствата в двата случая.“

Защо прокурорът смятал така? Когато Вахан Баятян бил осъден, не съществувала алтернативна цивилна служба. Арменското правителство твърди, че оттогава е приет закон, предвиждащ това, така че всички, които отказват военна служба, вече имат възможност да извършват цивилна служба. Но законът за алтернативна служба е под контрола на военните, затова е неприложим за много от отказващите военна служба по съвест, които понастоящем подлежат на военна повинност.

Вахан Баятян е доволен от забележителното решение, издадено в негова полза. То задължава Армения да прекрати даването под съд и хвърлянето в затвора на хора, чиито религиозни убеждения не им позволяват да извършват военна служба.

Свидетелите на Йехова нямат за цел да въвеждат реформи в правната система на която и да било страна. Но подобно на младия Вахан Баятян те искат да защитят своите законни права въз основа на някои от вече съществуващите закони в страните, в които живеят. Защо? За да могат да живеят спокойно и свободно да се подчиняват на всички заповеди на своя Водач, Исус Христос.

^ абз. 17 Двама от тях бяха осъдени на 7 юли 2011 г., денят, в който ЕСПЧ обяви решението си.