Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Приближи се до Бога

‘Какво изисква от тебе Йехова’

‘Какво изисква от тебе Йехова’

КАКВО очаква Йехова от онези, които искат да му служат по приемлив за него начин? Изисква ли съвършенство, нещо, непосилно за нас несъвършените хора? Или изисква от нас само онова, което е по възможностите ни? Отговорите на тези въпроси са много важни, ако искаме радостно да служим на Бога. Нека видим как пророк Михей обобщил Божиите изисквания към нас. (Прочети Михей 6:8.)

„Той ти е казал ... какво е добро.“ Не е нужно да гадаем какво изисква Бог от нас. Той разкрива това, като ясно посочва изискванията си в Библията. Онова, което иска от нас, „е добро“. И не би могло да бъде другояче. „Бог е любов“, следователно желае най–доброто за нас. (1 Йоан 4:8; 5:3) Когато спазваме неговите изисквания, не само получаваме одобрението му, но и извличаме полза. (Второзаконие 10:12, 13)

„Какво ... изисква от тебе Йехова?“ Има ли Бог право да иска каквото и да било от нас? Разбира се! Ние му дължим нашето послушание, тъй като той е Източникът на нашия живот и онзи, който го поддържа. (Псалм 36:9) Какво тогава изисква от нас? Михей обобщава Божиите изисквания, посочвайки три неща. Първите две главно се отнасят за взаимоотношенията ни с другите, а третото — за взаимоотношенията ни с Бога.

„Да постъпваш справедливо.“ Според един справочник еврейската дума за „справедливост“ „включва честни и почтени отношения в обществото“. Бог иска да се отнасяме към другите според неговите стандарти за честност и почтеност. Ние ще сме справедливи, ако не проявяваме пристрастие, ако постъпваме правилно и ако сме честни при взаимоотношенията си с другите. (Левит 19:15; Исаия 1:17; Евреи 13:18) Когато постъпваме справедливо с другите, те може да са подтикнати в замяна да се отнасят справедливо към нас. (Матей 7:12)

„Да обичаш милостта.“ Бог иска не само да проявяваме милост, но да я обичаме. Еврейската дума „хѐсед“, предадена като „милост“, може да бъде преведена и като „лоялна любов“ или „доброта“. Един библейски учен обяснява: „Не е достатъчно думата ‘хѐсед’ да бъде преведена като любов, милосърдие и милост, защото тя не е нито едно от тези качества, а всички, взети заедно.“ Ако обичаме милостта, ще я проявяваме с желание. С готовност ще помагаме на нуждаещите се. В резултат ще изпитваме щастието, което произлиза от даването. (Деяния 20:35)

‘Да ходиш скромно със своя Бог.’ В Библията понякога с думата „ходя“ се има предвид следването на определен начин на действие. Ние ходим с Бога, като следваме начина на живот, описан в Библията. За тази цел е нужно да сме скромни. В какъв смисъл? Ако сме скромни, ще гледаме по правилен начин на позицията си в очите на Бога и ще признаваме ограниченията си. Така че ‘да ходим скромно с Бога’, означава да гледаме реалистично на онова, което изисква от нас, и на онова, което можем да му дадем.

Колко сме благодарни, че Йехова никога не изисква повече, отколкото можем да му дадем. Той се радва, когато правим най–доброто, на което сме способни, за да му служим. (Колосяни 3:23) Освен това разбира ограниченията ни. (Псалм 103:14) Когато сме скромни и се научим и ние да ги приемаме, ще изпитваме радост, ходейки с Бога. Защо не разбереш повече как можеш да започнеш да ходиш с Бога? Така той ще те благослови богато. (Притчи 10:22)

Предложение за четене на Библията през ноември:

Йоил 1–3 Михей 1–7