Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Въпроси на нашите читатели

Зависи ли щастието от брака?

Зависи ли щастието от брака?

Дали Библията учи, че трябва да си женен, за да си удовлетворен и щастлив? На пръв поглед може да изглежда, че Божието Слово подкрепя тази идея. В какъв смисъл?

Според разказа в книгата Битие Бог видял, че ‘не било добре’ първият човек Адам да бъде сам. Затова Бог създал Ева, за да го „допълва по подходящ начин“. (Битие 2:18) Глаголът „допълвам“ означава „правя нещо да стане завършено, или цялостно“. От този разказ може да стигнем до заключението, че човек не е завършена личност, ако не е женен. Освен това на много места Библията представя брака като източник на благословии и радост. Един пример е повествованието за Рут.

Но дали тези разкази имат за цел да покажат, че християните днес не могат да бъдат щастливи и удовлетворени, освен ако не се оженят и нямат деца? Съвсем не. Най–завършеният и удовлетворен човек, живял някога на земята, бил Исус Христос. Той обаче останал неженен до смъртта си. Исус, най–мъдрият човек, живял някога, съвършено отразявал личността на „щастливия Бог“, Йехова. (1 Тимотей 1:11; Йоан 14:9) Исус разкрил какво е необходимо, за да сме щастливи, или благословени, в този свят. (Матей 5:1–12) Сред изброените неща той не споменал брака.

Тогава дали Библията си противоречи? В никакъв случай. Трябва да разглеждаме въпроса за брака, имайки предвид намерението на Йехова. Освен че бракът бил замислен да бъде източник на радост, близост и утеха, понякога играел важна роля в изпълнението на Божията воля. Например Бог искал Адам и Ева да ‘бъдат плодовити, да станат много и да напълнят земята’. (Битие 1:28) Нито Адам, нито Ева можели да осъществят Божието намерение сами. Всеки от тях се нуждаел от другия и всеки допълвал другия по специален начин.

В отношенията си с народа на Израил Йехова също имал предвид нещо специално във връзка с брака и семейния живот. Той искал народът му да стане многоброен, така че да не бъде покорен от враговете си. Освен това определил от племето на Юда да произлезе Месията, който щял да избави послушните хора от последствията от греха и смъртта. (Битие 49:10) Затова верните израилтянки смятали за голяма чест да се омъжат и да родят деца, а обратното носело позор и печал.

Какво да кажем за нас днес? Дали заповедта от древността ‘земята да бъде напълнена’ задължава християните, живеещи на населената ни планета, да се женят и да имат деца? Не. (Матей 19:10–12) Също така повече не е необходимо Бог да защитава родословната линия на Месията, нито да закриля народа на Израил, в който щял да се роди Спасителят. Как тогава християните трябва да гледат на брака и безбрачието?

В действителност и бракът, и безбрачието са дарове от Бога. Разбира се, един подарък може да е подходящ за даден човек, но да не е подходящ за друг. Бракът е свята уредба, която може да осигури любов, приятелство и здрава основа за отглеждането на деца. Същевременно Библията реалистично заявява, че онези, които се женят в днешния несъвършен свят, ще се сблъскват с проблеми, или „затруднения, свързани с плътта“. От друга страна, Йехова не смята безбрачието за причина за срам или печал. По–скоро в неговото Слово се казва, че безбрачието има някои предимства пред брака. (1 Коринтяни 7:28, 32–35)

Библията съдържа уравновесен възглед за брака и безбрачието. Йехова, Създателят на брака и семейството, иска всички негови служители да бъдат щастливи и удовлетворени независимо дали са семейни, или не.